Työnantaja sai tuomion etnisestä syrjinnästä – tuomio ei muuttunut hovioikeudessa

Työnantaja sai tuomion etnisestä syrjinnästä – tuomio ei muuttunut hovioikeudessa
Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Kuvituskuva: Tingey Injury Law Firm

Helsingin hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 31.3.2021 antamaa tuomiota työsyrjinnästä. Työnantajan edustaja oli käräjäoikeudessa tuomittu 30 päiväsakkoon työsyrjintärikoksesta.

Oikeudessa työnantajan edustaja myönsi, että viikonloppuvuorojen poistamisen keskeinen syy oli ollut työntekijän etninen tausta. Työnantaja kuitenkin katsoi, että menettelylle oli ollut painava syy muun muassa myynnin edistämisen vuoksi. Tapauksessa oli siten kyse siitä, oliko menettelylle ollut painavaa, hyväksyttävää syytä.

Lue myös: Tiesitkö? Lasta ei voi antaa adoptioon ilman isän suostumusta, paitsi poikkeustilanteessa

Painavaa syytä ei näytetty toteen

Hovioikeus totesi, että työntekijän viikonloppuvuorot oli otettu pois tämän etnisen taustan vuoksi ja menettelystä oli aiheutunut työntekijälle ansionmenetystä. Asiassa esitetyt yhtiön taloudelliset tavoitteet eivät muodostaneet painavaa, hyväksyttävää syytä sille, että työntekijältä otetaan pois mahdollisuus viikonlopputöistä saatavaan korvaukseen pelkästään tämän etnisen taustan vuoksi. Asiassa ei myöskään selvitetty, että työvuoroja ei olisi ollut mahdollista tasata työntekijöiden välillä siten, että taloudellista vahinkoa ei olisi kärsitty menetettyjen viikonloppulisien vuoksi. Painavaa, hyväksyttävää syytä menettelylle ei näin ollen ollut.

Työsuojelulakimies Tiia Harainen toteaa, että esimerkiksi yhtiön taloudellisia tavoitteita ei tule pyrkiä saavuttamaan keinoilla, jotka tosiasiassa asettavat työntekijän epäedulliseen asemaan kielletystä syystä ja ilman hyväksyttävää syytä. Työnantajan menettelyn perustana voi sinänsä olla esimerkiksi taloudellisen edun tavoittelu tai työn sujuvuuden turvaaminen, mutta siihen ei tule pyrkiä syrjivillä keinoilla.

Hovioikeus antoi tuomionsa 3.10.2022. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote

Päätoimittaja