Kommentti: Joko nyt aletaan konkreettisesti kiinnittämään huomiota nuorten miesten syrjäytymiseen?

Politiikka. Tasa-arvokeskustelu on viimeiset vuosikymmenet pyörinyt pääosin naisten aseman ympärillä, minkä myötä naisten asema on parantunut valtavasti. Viime aikoina keskustelun tasolle on nostettu myös nuorten miesten syrjäytyminen, mutta konkreettiset toimet puuttuvat vielä toistaiseksi.

Tasa-arvoisessa Suomessa on vielä valtava ero nuorten miesten ja naisten välillä. Tilastokeskuksen mukaan 15-29-vuotiaista syrjäytyneitä on 5 %, ja näistä miehiä on 2/3. Taustalla voi olla useita tekijöitä, kuten sosioekonominen tausta, mielenterveysongelmat, koulutuksen puute tai vaikkapa vain huono onni.

Mainos

Huolestuttavinta on, että miesten osuus alkoholin ja huumausaineiden ongelmakäyttäjistä, asunnottomista, väkivallantekijöistä, rikollisista ja vangeista on naisia suurempi. Miesten työttömyysaste on naisia korkeampi ja myös pitkäaikaistyöttömät ovat useammin miehiä. Myös nuorisotyöttömyys on yleisempää miehillä kuin naisilla. Kaikkiaan Suomessa joka viides mies ja joka kymmenes nainen on vielä 30-vuotiaana vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Nämä lukemat eivät enää selity pelkästään sattumalla, vaan rakenteissa lienee jotain, joka ohjaa miehet naisia useammin ajautumaan “sivuraiteille”.

Syitä voi olla esimerkiksi armeija, joka pakottaa miehet useasti yhden tai kahden välivuoden viettoon ja mahdollisesti syrjäytymään kaveriporukoista tai unohtamaan jotain jo opittuja asioita, jotka auttaisivat esimerkiksi korkeakouluhauissa. Miehet lienevät myös useasti haluttomampia hakemaan apua esimerkiksi talous- tai mielenterveysongelmista, joka taas johtuu yhteiskunnan sisäänrakennetusta olettamuksesta miehen roolista – miehen on oltava vahva ja itsenäinen, ja miehen tulee vain pärjätä ja on mentävä vaikka läpi harmaan kiven.

Joka tapauksessa miehet oireilevat yhteiskunnassa nuoressa iässä, sillä kerran aloitettu työttömyysjakso voi kestää pitkiäkin aikoja, ja esimerkiksi päihdeongelmien yhteydessä syntyy helpommin rikollisuutta. Myös hankaluudet saada tukia tai apua ongelmiin ajoissa ovat varmasti syitä, miksi nuoret miehet radikalisoituvat. En tiedä, oliko esimerkiksi Kuopion miekkatapauksessa kyse tästä, mutta joka tapauksessa avunpuute ja syrjäytyminen voivat johtaa hurjiinkin tekoihin.

Naisia on puolustettu ja autettu jo pitkään, joten joko nyt olisi myös aika kiinnittää huomiota nuoriin miehiin, jotka elävät elämäänsä vailla toivoa vakituisesta työstä tai omasta perheestä? Tasa-arvotyötä kuuluu tehdä molempien sukupuolien puolesta, kumpaakaan unohtamatta.

Kansalainen