Autojen rekisteröinti ja polttoaineen kulutus vähenivät lokakuussa

Autoalan tiedotuskeskus kertoo, että autojen ensirekisteröintien määrä on laskenut lokakuussa. Myös polttoaineen kulutus väheni Suomessa.

Lokakuussa rekisteröitiin 6 195 uutta henkilöautoa, mikä on 6,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 69 117, joka jää 19,0 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemista. Rekisteröintejä ovat jo pidempään jarruttaneet komponenttipula ja logistiikan pullonkaulat.

Lue myös: Sähköpotkulautojen vuokraus on jatkanut kasvuaan

Luultavasti myös polttoaineen hinta sekä kasvanut energianhinta on hidastanut ihmisten halukkuutta hankkia autoa. Myös lainojen koron nouseminen vaikuttanee.

Polttoaineiden hinnannousun paineita tulisi Autoalan keskusliiton mukaan hillitä uusiutuvien polttoaineiden verotasoa alentamalla ja ammattidieselin käyttöönotolla. Ammattidiesel mahdollistaisi sen, että osa valmisteverosta voitaisiin palauttaa kuljetusyrityksille.

”Ammattidieseliä koskeva lainsäädäntö tulisi valmistella pikaisesti. Se purkaisi osaltaan myös inflaatiopainetta sekä kaupan ja teollisuuden kustannuksia, sillä pääosa palautuksesta siirtyisi kuljetusten hintoihin. Ammattidiesel onkin nähtävä ensisijaisesti investointina logistiikkakustannusten alentamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus vähentynyt huomattavasti

red and black metal tower during sunset
Fossiilisten polttoaineiden kulutus on laskenut. Kuva: Unsplash

Liikenteen energiankulutus kasvoi viime vuonna 3,6 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna, sillä vuonna 2020 liikkuminen oli koronapandemian takia rajoitettua ja matkojen ja kuljetusten määrä väheni selvästi vuoteen 2019 verrattuna.

Lue myös: Eu pyrkii mahdollisimman pian irti Venäjän fossiilisista polttoaineista

Tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden kulutus oli viime vuonna pienempää kuin kertaakaan 1990-luvun jälkeen. Fossiilisen bensiinin ja dieselin kulutus laski viime vuonna 5 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna. Polttoaineenkulutusta ovat vähentäneet viime vuonna 18 prosenttiin noussut uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite sekä autokannan energiatehokkuuden paraneminen.

Kaasun ja sähkön yhteenlaskettu osuus tieliikenteen energiankulutuksesta oli viime vuonna noin 1,1 prosenttia. Sähkön osuus on vielä pieni, sillä autokannassa on vasta hieman yli 140 000 ladattavaa autoa. Sähkön osuuden ennustetaan kasvavan liikenteessä 7 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Päätoimittaja