Euroopan komissio ehdottaa toimia puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi

Euroopan komissio ehdottaa toimia puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi
Eu. Kuva: ALEXANDRE LALLEMAND

Euroopan komissio ehdottaa erilaisia toimia, jolla taataan jatkossakin puhdas ilma ja vesi nykyisille ja tuleville sukupolville.

Puhdas ilma ja vesi ovat olennaisen tärkeitä ihmisten ja ekosysteemien terveydelle. Lähes 300 000 eurooppalaista kuolee joka vuosi ennenaikaisesti pelkästään ilman pilaantumisen vuoksi. Ehdotetuilla uusilla säännöillä vähennetään suurimman epäpuhtauden eli pienhiukkasten aiheuttamia kuolemia yli 75 prosenttia kymmenessä vuodessa, kerrotaan Euroopan komission tiedotteessa.

Lue myös: Kolera leviää maailmalla hälyttävään tahtiin

Ehdotetussa ilmanlaatudirektiivien tarkistuksessa vahvistetaan EU:n väliaikaiset, vuoteen 2030 tähtäävät ilmanlaatunormit. Yhdessä ilmastoneutraaliutta koskevien toimien kanssa tarkistettu lainsäädäntö auttaa EU:ta saavuttamaan ilman saasteettomuuden vuoteen 2050 mennessä.

Veden osalta komission tavoitteena on tehostaa ja parantaa jäteveden käsittelyä ja suojella pinta- ja pohjavesiä uusilta epäpuhtauksilta. Esimerkiksi lääkkeiden päätymistä jäteveteen pyritään vähentämään velvoittamalla tuottajat osallistumaan kustannuksiin. Lisäksi eri kemikaalien pääsyä vesistöihin pyritään rajoittamaan.

Lue myös: Eurooppa-neuvostossa sovittiin keinoista energian hinnan hillitsemiseksi

Päätoimittaja