Eurooppa-neuvostossa sovittiin keinoista energian hinnan hillitsemiseksi

Eurooppa-neuvostossa sovittiin keinoista energian hinnan hillitsemiseksi
Eu. Kuva: ALEXANDRE LALLEMAND

Eurooppa-neuvosto on torstain kokouksessaan sopinut lukuisista keinoista energiakriisin hillitsemiseksi. Samalla Venäjän todettiin käyttävän energiaa aseena.

Eurooppa-neuvosto sopi, että unioni vauhdittaa ja tehostaa toimia, joilla vähennetään energian kysyntää, varmistetaan toimitusvarmuus ja alennetaan energian hintoja kotitalouksille ja yrityksille. Kiireellisesti pyritään edistämään kaasun yhteishankintoja, kaasun hintakattoa ja maakaasun jakamista Eu-maiden kesken. Samalla sovittiin energiankulutuksen vähentämisestä.

Lue myös: Euroopan komissio esitti ehdotuksia energian hintojen hillitsemiseksi

Suomelta kokoukseen osallistui pääministeri Sanna Marin, jonka mukaan keskustelu ei ollut helppo, mutta edistysaskelia saatiin otettua.

”Edistämällä kaasun yhteishankintoja, tilapäisiä hintaan vaikuttavia mekanismeja sekä vähentämällä energiankulutusta edistämme kohtuuhintaisen energian saatavuutta koko Euroopassa. Lisäksi keskeistä on nyt voimakkaasti investoida vihreään siirtymään, jotta olemme tulevina talvina omavaraisempia energiantuotannon suhteen”, pääministeri Marin sanoi valtioneuvoston tiedotteessa.

Päätoimittaja