Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen voi tuoda säästöjä kuluttajille Suomessa

Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen voi tuoda säästöjä kuluttajille Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut valmistelun itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamiseksi apteekkien ulkopuolelle. Tämä uudistus on jo toteutettu Ruotsissa vuonna 2009.

Tuore selvitys osoittaa, että Ruotsissa itsehoitolääkkeet ovat lähes 40 prosenttia edullisempia kuin Suomessa. Tämä herättää kiinnostusta siitä, miten itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen voi tuoda merkittäviä säästöjä kuluttajille myös Suomessa.

Lue myös: Viimeisimmät teknologiset innovaatiot terveydenhuollon alalla

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pääministeri Orpon hallitusohjelman itsehoitolääkkeitä koskevan kirjauksen toteuttamista. Tavoitteena on valmistella joidenkin yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen myös apteekkien ulkopuolelle. Tämä uudistus pyrkii parantamaan yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden saatavuutta sekä alentamaan lääkkeistä aiheutuvia kustannuksia kuluttajille ja yhteiskunnalle.

Päivittäistavarakaupan toimiala on tyytyväinen uudistukseen, joka mahdollistaa reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden ostamisen kuluttajia lähellä olevista kaupoista. Uudistus parantaa lääkkeiden saavutettavuutta sekä kauppojen asiakaspalvelua. Se myös tukee etenkin pienten kauppojen kilpailukykyä haja-asutusalueilla ja turvaa ruokakaupan myymäläverkoston säilymistä koko maassa.

Konsulttitoimisto Copenhagen Economics toteutti syksyllä 2023 Kaupan liiton toimeksiannosta laajan selvityksen, jossa vertailtiin itsehoitolääkkeiden hintatasoa Suomen ja Ruotsin välillä. Selvityksen mukaan itsehoitolääkkeet ovat Ruotsissa keskimäärin 37 prosenttia edullisempia kuin Suomessa. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa itsehoitolääkkeiden myyntiä ei ole vapautettu apteekkien ulkopuolelle.

Uudistuksen lisäksi, että se voisi tuoda kuluttajille säästöjä, se myös sujuvoittaisi asiointia. Apteekkien rinnalla päivittäistavarakauppojen kattavat myymäläverkostot ja laajat aukioloajat mahdollistavat nopean avun myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Päivittäistavarakaupan yritykset ovat osoittaneet pystyvänsä viemään suuretkin uudistukset vastuullisesti käytäntöön. Myös itsehoitolääkkeiden myynnin uudistus ollaan valmiita toteuttamaan viipymättä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Hintavertailuun käytetty aineisto kerättiin lokakuussa 2023 ja siinä tarkasteltiin kaikkia itsehoitolääkkeitä ja reseptilääkkeitä sekä kummankin maan viitehintajärjestelmän piirissä olevia lääkkeitä.

Lähde: Päivittäistavarakaupat ry:n tiedote

Päätoimittaja