JHL jyrähti varhaiskasvatusalan ongelmista – “Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat venyneet riittävästi”

JHL vaatii muutoksia varhaiskasvatukseen. Nykyisellään työntekijät joutuvat joustamaan työvuorojen osalta turhan usein ja osaajien kuormitus on ylittämässä kriittisen pisteen.

JHL:n tiedotteen mukaan varhaiskasvatuksessa on huutava osaajapula, mikä johtaa jatkuviin työaikajoustoihin mitoitusten täyttämiseksi. Koska myöskään sijaisia ei ole tarpeeksi, on ajauduttu tilanteeseen, jossa työnantaja jatkuvasti muuttaa jo vahvistettuja työvuoroja.

Jatkuvat työvuorojen muutokset ovat paitsi kuormittavia, myös työaikalain ja työehtosopimusten vastaisia. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Vahvistettuun luetteloon voi tehdä muutoksia vain perustellusta syystä.

“Vahvistuksen jälkeen työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyyn liittyvistä painavista syistä”, toteaa JHL:n kasvatus- ja ohjausalan ammattialatoiminnan asiantuntija Sanna Pihakivi.

Kuormitus ja venyminen rasittavat työntekijöitä

Varhaiskasvatuksessa turhan moni työntekijä kokee tällä hetkellä psykososiaalista kuormitusta. Jatkuvan kiireen lisäksi työpäivien muutokset ja pidennykset ovat lisääntyneet huomattavasti.

Monesti yllättäen ja nopeasti eteen tulevat vuorojen vaihdot vaikeuttavat työn ja muun elämän yhteensovittamista ja ovat aina pois työntekijän omasta ajasta ja työstä palautumisesta. Jatkuva venymisen vaatimus uuvuttaa osaajia.

“Jotta työkyky säilyy, tarvitsee jokainen työntekijä aikaa levolle ja palautumiselle. Elämässä on oltava muutakin kuin pelkkää työntekoa”, Pihakivi kertoo ja painottaa työkyvyn tukemisen tärkeyttä.

JHL ehdottaa työkyvyn parantamiseksi suunniteltujen työvuorojen säilyttämistä ja osaajien lisäämistä. Myös palkkaus tulee saada kuntoon.

“Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat venyneet riittävästi. Tulipalojen sammuttamisen sijaan tulisi välittömästi ratkaista tämän hetken huutavan työvoimapulan ongelma. Varhaiskasvattajien työn arvostus, työhyvinvointi sekä alan työolot pitää saada pikimmiten kuntoon”, THL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

Päätoimittaja