Kokoomuksen Sarkomaa esittää yrityksille mahdollisuutta hakea lähestymiskieltoa

Kokoomuksen kansanedustaja Sarkomaa ehdottaa yrityksille mahdollisuutta hakea lähestymiskieltoa. Lähestymiskiellon avulla voitaisiin puuttua toistuvaan häiriökäyttäytymiseen sekä varasteluun.

Sarkomaa ehdottaa yrityslähestymiskieltoa keinoksi puuttua toistuviin myymälävarkauksiin, vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan kaupoissa. Sarkomaa jättää eduskunnassa asiasta toimenpidealoitteen, jossa esitetään lainsäädännön valmistelun aloittamista. Vastaava lähestymiskielto on ollut voimassa Ruotsissa vuodesta 2021 alkaen ja kyseinen toimi on vähentänyt häiriökäyttäytymistä peräti 75 prosenttia.

Lue myös: Kokoomuksen Orpo ehdotti energiakriisin keskellä tukien leikkausta – SAK jyrähti

Suomessa Kaupan liitto ajaa yrityslähestymiskieltoa koskevaa lainsäädäntöä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää vaadetta perusteltuna. Yrityslähestymiskielto koskisi tilanteita, joissa on kyse esimerkiksi toistuvasta vakavasta väkivallan uhasta, jatkuvasta ja pitkäaikaisesta häiriökäyttäytymisestä sekä toistuvista varkauksista.

”On vakava tosiasia, että väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat useissa kaupoissa arkipäivää ja monesti samat ihmiset toistavat häiriökäyttäytymistä. Kaupat ja yritykset tarvitsevat nykyistä vaikuttavampia keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua häiriötilanteisiin. Yrityslähestymiskiellosta on saatu hyviä tuloksia Ruotsista. Suomessa olisi aika ottaa saman tyyppinen lainsäädäntö käyttöön hyödyntäen naapurimaassa saatuja kokemuksia”, Sarkomaa kertoo.

Nykyään työntekijän on haettava itse lähestymiskielto

Suomessa yritykset eivät voi asettaa henkilöitä kohtaan lähestymiskieltoa, vaan yrityksen työntekijöiden on haettava lähestymiskieltoa henkilökohtaisesti. Sarkomaan mukaan työntekijät ovat joutuneet nykylainsäädännön vuoksi ikävään tilanteeseen joutuessaan hakemaan henkilökohtaisesti lähestymiskieltoa häiritsevästi käyttäytyviä henkilöitä kohtaan. Sarkomaan ajaman muutoksen avulla voisi hänen mukaansa myös parantaa työntekijöiden työturvallisuutta.

Lue myös: Kokoomus vaatii panostuksia varhaiskasvatuksen opettajapulaan – oli itse leikkaamassa koulutuksesta

Ruotsin yrityslähestymiskieltolainsäädännön mukaan yksi varkaus ei vielä johda lähestymiskieltoon, vaan henkilön tekemien varkauksien, häirinnän ja vakavan väkivallan uhan pitää olla toistuvaa ja todellista. Ruotsissa yrityslähestymiskiellon enimmäispituus on vuosi, mutta lähestymiskiellot ovat olleet keskimäärin kuuden kuukauden mittaisia.”On perusteltua ryhtyä valmistelemaan yrityslähestymiskieltoa Suomeenkin. Ruotsista saadut hyvät tulokset puhuvat puolestaan. Yrityslähestymiskiellolla voitaisiin parantaa työntekijöiden turvallisuutta kaupoissa sekä se antaisi yrityksille konkreettisen lisäkeinon puuttua jatkuviin varkauksiin ja väkivallan uhkaan toimitiloissaan. Kaikilla pitää olla oikeus turvalliseen työpaikkaan”, Sarkomaa päättää.

Sarkomaan tiedotteesta ei käy ilmi, miten kyseistä lakia valvottaisiin ja kuinka nopeasti lähestymiskiellon voisi saada tai mikä olisi todistamisvelvollisuus lähestymiskiellon saamiseksi. Samalla jää epäselväksi, miten menetellään esimerkiksi tilanteessa, jossa paikkakunnalla on vain yksi ruokakauppa.

Päätoimittaja