Kotoutumislaki uudistuu – tavoitteena nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä

Eduskunta, eduskuntatalo, valtioneuvosto, verot, politiikka

Hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudistukseksi pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja tehostamaan kotoutumisen edistämistä. Tavoitteena on myös tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisääminen sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen. Uudistuksen tarkoitus on sujuvoittaa polkuja työelämään ja parantaa maahanmuuttajanaisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tavoittamista palveluihin.

Mainos

Eduskunnalle 6.10.2022 annettu hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudistukseksi tukisi maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Pyrkimyksenä olisi myös vahvistaa maahanmuuttaneiden tarpeiden huomioon ottamista koko palvelujärjestelmässä. Uusi laki kumoaisi vanhan samannimisen lain. 

Lue myös: Hallitus rajoittaa venäläisturistien liikkumista Suomeen

”Sujuvampi kotoutuminen vahvistaa osallisuutta ja helpottaa työllistymistä, mikä avaa maahanmuuttaneille myös muita ovia suomalaiseen yhteiskuntaan”, työministeri Tuula Haatainen toteaa Työ- ja Elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Uudessa laissa kunnat saisivat enemmän vastuuta kotoutumisen edistämisessä, koska niissä on Haataisen mukaan paras tietämys paikallisista olosuhteista.

Kotoutumissuunnitelman avulla yhä useampi mukaan palveluihin

Maahanmuuttaneen yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastattaisiin hänelle laadittavalla kotoutumissuunnitelmalla, jossa sovittaisiin, mihin kunnan kotoutumisohjelman mukaisiin palveluihin hän osallistuu. 

Esitys lisäisi kotoutumissuunnitelmien tavoitteellisuutta ja vahvistaisi kotoutumisen edistämisen yhteyttä työelämään. Esitys lyhentäisi kotoutumissuunnitelman enimmäiskestoa ja tehostaisi jatko-ohjausta työelämään tai työllisyys- tai koulutuspalveluihin. 

Lakiesitys pyrkii tavoittamaan aiempaa useampia maahanmuuttaneita kotoutumispalveluihin. Kunnat tekisivät osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja kotoutumissuunnitelman sekä työttömänä työnhakijana että työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille: arviointiin pyrittäisiin tavoittamaan muun muassa kansainvälistä suojelua saavat, kotihoidon tukea saavat ja ihmiskaupan uhrit. Tarvittaessa arvioinnit ja suunnitelmat tehtäisiin kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla maahanmuuttajat saadaan nopeammin työllisyyspalveluihin ja toisaalta kotona olevat naiset mukaan perhepalveluihin.

Lue myös: Vihreiden puheenjohtaja kritisoi Perussuomalaisten energiapolitiikkaa – “syventää kotitalouksien ongelmia”

Lakiesityksessä säädettäisiin myös viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä. Kotoutumisen edistäminen on osa valtakunnallista, alueellista ja paikallista hallintoa, ja viranomaisten välinen yhteistyö on keskeistä kotoutumisen edistämisessä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa.

 

Mainos

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: