Lasten kokeman perheväkivallan määrä on kasvanut

Vuoden 2022 lapsiuhritutkimuksen mukaan kolmenkymmenen vuoden myönteinen kehitys lasten perheväkivallan kokemusten määrässä on pysähtynyt ja väkivaltaa koetaan nykyään paikoin enemmän kuin vuonna 2013.

Lapsiuhritutkimus toteutettiin neljännen kerran Suomessa toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 6825 kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilasta. Tutkimus on yksi kansallisen lapsistrategian 30:sta toimenpiteestä, ja se on toteutettu Tampereen yliopistossa. Edellinen tutkimus toteutettiin kymmenen vuotta sitten.

Tutkija Laura Mielityinen pohtii kehityksen syitä Tampereen yliopiston tiedotteessa.

“On mahdollista, että esimerkiksi koronapandemia ja sen mukanaan tuomat haasteet perheille näkyvät tämän tutkimuksen tuloksissa. Nyt on äärimmäisen tärkeä pysähtyä pohtimaan, miten pääsemme takaisin pitkään jatkuneelle positiivisen kehityksen tielle.”

Kokemukset henkisestä väkivallasta ovat tutkimusten perusteella lisääntyneet. Henkinen väkivalta onkin yleisin lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivallan muoto. Vuonna 2013 joka neljäs (25%) kuudesluokkalaisista raportoi kokeneensa vanhempiensa taholta henkistä väkivaltaa, nyt (2022) joka kolmas (32%). Yhdeksäsluokkalaisista 48 prosenttia kertoi kokeneensa henkistä väkivaltaa, kun vastaava osuus vuonna 2013 oli 44 prosenttia.

Kuritusväkivallan määrä on kuitenkin vähentynyt vuosien 2013 ja 2022 välillä.

“Lasten kokeman kuritusväkivallan väheneminen ja muun perheväkivallan lisääntyminen kuvastaa sitä, että väkivallan taustalla on kotona nykyään pääsääntöisesti jokin muu kuin kasvatuksellinen syy”, toteaa tutkimushankkeen johtaja Noora Ellonen.

Päätoimittaja