Matalan kynnyksen palvelut nuorille parantaisi nuorten mielenterveydettä

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa raportissa tarkastellaan nuorten palveluita. Selvityksen mukaan matalan kynnyksen palvelut auttaisivat nuoria.

Nuorten auttamista tukee parhaiten turvallinen kohtaaminen ja monialainen yhteistyö, joiden toteutuminen ei ole aina optimaalista, raportissa kerrotaan.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien yhteen kietoutumisen vuoksi on tarvetta laajasti sovellettavissa oleville menetelmille, joita voidaan käyttää ongelmien puheeksi ottoon ja työstämiseen. Sekä nuoret että työntekijät toivovat sosiaalihuollon toimijoille koulutusta erityisesti päihdeongelmien kohtaamiseen. Stigman purkaminen edellyttää työntekijöiden taitoa kohdata nuoria yksilöllisesti ja arvostavasti.

Lue myös: Toto Wolffilta yllättävä purkaus mielenterveyden ongelmista – “sitä ei hoideta kaljan avulla”

Matalan kynnyksen varmistaminen nuorten palveluissa on tärkeää oikea-aikaisen avun tarjoamiseksi. Kynnystä tulee tarkastella palvelukohtaisesti jatkuvasti kohdejoukko ja toiminnan tarkoitus huomioon ottaen. Kynnyksiä voi muodostua esimerkiksi toimipisteen sijainnista, vastaanottoajoista, jähmeydestä reagoida, palvelujen fyysisestä erillisyydestä ja työn puutteellisesta koordinaatiosta.

Palvelukynnyksiä muodostuu myös muun muassa palveluihin pääsemisessä ja niistä hyötymisestä sekä palveluiden välillä siirtymisessä. Kohtaamisen helpottamiseksi ehdotetaan muun muassa digitaalisia palveluita sekä tarjoamalla useita eri väyliä palveluihin hakeutumiseen.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Päätoimittaja