Näin kotitalouksia tuetaan sähkölaskuissa

Näin kotitalouksia tuetaan sähkölaskuissa

Hallitus on toteuttamassa väliaikasen sähkötuen, jonka avulla tuetaan kotitalouksia, jotka ovat vaikeuksissa energiakriisin takia. Tukea myönnetään kahdella eri tavalla.

Osa kotitalouksista voi vähentää suuret sähkölaskuista kotitalousvähennyksenä. Ne kotitaloudet, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää kotitalousvähennystä, saavat käyttöönsä väliaikaisen sähkötuen.

Tukea myönnettäisiin 1.1.2023-30.4.2023 välisenä aikana kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Verovähennystä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 40 ja sähkötukea koskeva esitys viikolla 42.

Kotitalousvähennys myönnetään laskun perusteella

Kotitalousvähennys on mahdollista saada sähkölaskun kulutuksen perusteella ajalla 1.1.2023 – 30.4.2023. Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittäisi kyseisen ajanjakson aikana 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Vähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Samoista kustannuksista vähennyksen voi saada vain kerran.

Henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia. Vähennystä voisi saada enimmillään 2 400 euroa. Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä ei otettaisi huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa, joten se ei vaikuttaisi muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen. Muilta osin vähennys myönnettäisiin vastaavalla tavalla kuin muidenkin vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävä kotitalousvähennys.

Lue myös: Kela: Energiakriisi ajoi yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen

Vähennyksen piiriin pääsemiseen ja vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta. Jos esimerkiksi sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksetut kustannukset olisivat 2 000 euroa. Tässä tapauksessa vähennystä ei vielä saisi. Jos taas sähköstä maksettu hinta olisi kyseisessä esimerkissä 40 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksettu määrä olisi 4 000 euroa. Tällöin vähennys olisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta.  

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jolloin vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatava taloudellista hyötyä. Esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla.

Vähennys tulee itse hakea verohallinnolta, eikä se ole siis automaattinen. Vähentävä vaikutus verotuloihin olisi arviolta noin 265 miljoonaa euroa.

Sähkötuella autetaan pienituloisia kotitalouksia

Suora sähkötuki on suunnattu niille, joilla on vaikeuksia suoriutua sähkölaskujen maksusta arjessa. Sähkötuen maksamista valmistellaan Kelassa.

Tuen maksaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää kuukausikohtaista sähkölaskua. Tukea maksettaisiin vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista. Sähkön siirrosta aiheutuneita kustannuksia ei otettaisi huomioon.

Lue myös: Tuleva energiakriisi näkyy jo – Lappeenrannan kaupunki ryhtyy toimiin energiansäästämiseksi

Tuen hakija voisi saada tukea 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 %. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1500 euroa kuukaudessa. Näin ollen enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa. Tukea maksettaisiin ajalla 1.1.2022 – 30.4.2022 ja tuki haetaan Kelasta.

Lisäksi sähkön arvonlisäveroalennus koskee kaikkia kuluttajia. Alennus auttas esimerkiksi kerrostaloissa asuvia.

Lähde: VM:n tiedote

Päätoimittaja