Naisten ja miesten välinen palkkaero ennallaan – palkka-avoimuidella muutos tilanteeseen?

STTK:n teettämän kyselyn perusteella miesten ja naisten väliset palkkaerot eivät ole pienentyneet.

STTK:n kyselyn perusteella (otos 3000 ihmistä, teettäjä Aula Research) yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että perusteettomien palkkaerojen vähentämisessä on onnistuttu jokseenkin tai erittäin huonosti. Erityisesti näin kokevat pitkään työelämässä olevat 51 – 65-vuotiaat (61 %).

Lue myös: Paljonko on suomalaisen keskipalkka, paljonko Kela maksaa työmarkkinatukea? Erot ovat valtavat

Ratkaisu voi löytyä palkka-avoimuuden lisäämisestä. Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia suhtautuu jokseenkin tai erittäin myönteisesti siihen, että palkkatiedot kerrottaisiin työpaikoilla nykyistä avoimemmin. Myönteisimpiä palkka-avoimuudelle ovat alle 35-vuotiaat (70 %), eikä suhtautumisessa ole juurikaan eroa miesten ja naisten välillä.

Vuonna 2022 naisten ansiot ovat 84,3 % miesten ansiotuloista. Palkkojen erot ovat pienentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta kehitys on ollut verrattain hidasta. Tuloerot heijastuvat työelämän ohella myös työelämän jälkeen, sillä palkkaerot vaikuttavat maksettavien eläkkeiden suuruuteen.

Lue myös: Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus

Lähde: STTK:n tiedote

Päätoimittaja