Oho! Tuuli- ja aurinkovoimalat toivat peräti 23 miljoonan euron kiinteistöverotuotot

Tuuli- ja aurinkovoima sekä uusiutuva energia ovat tulevaisuudessa merkittävä energianlähde ilmastonmuutoksen etenemisen takia. Myös verotuksellisesti energiamuodot ovat hyviä, sillä valtio sai peräti 23 miljoonan euron kiinteistöverotuotot niiden takia!

Tuuli- ja aurinkovoimaloista kertyi tänä vuonna kunnille 23 miljoonaa euroa kiinteistöveroa. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden merkitys kiinteistöveron lähteenä on kasvanut nopeasti: vuoteen 2014 verrattuna tuuli- ja aurinkovoimaloiden kiinteistövero on lähes kymmenkertaistunut, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen.

Lue myös: Selvitys: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti verojenmaksuun

Pienissä kunnissa tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulolähde. Verohallinnon mukaan esimerkiksi pohjoispohjalaiseen Simon kuntaan uusiutuvaa energiaa tuottavat voimalat toivat kaksi kolmannesta kaikista kiinteistöverotuloista. Kunnat saivat tänä vuonna tuuli- ja aurinkovoimaloista lähes kolmanneksen eli noin viisi miljoonaa euroa enemmän kiinteistöverotuloja kuin viime vuonna. Vuoteen 2020 verrattuna tuuli- ja aurinkovoimaloiden tuoma kiinteistöveropotti on kasvanut 50 prosenttia.   

Vaikka veron määrä on tasaisessa kasvussa, valtakunnallisesti tuuli- ja aurinkovoimaloiden osuus kiinteistöveron kokonaismäärästä on vain 1,1 prosenttia.

− Meillä on paljon maakuntia, joissa tuuli- ja aurinkovoimaloiden osuus kiinteistöverotuotoista on nolla tai hyvin pieni, mutta myös yksittäisiä pieniä kuntia, joissa näiden vaihtoehtoisten energiantuotantolaitosten osuus verotuloista on merkittävä, Luokkanen sanoo.  

Kaiken kaikkiaan Verohallinto keräsi tänä vuonna kiinteistöveroa lähes 2,1 miljardia euroa, mikä oli 84 miljoonaa euroa (+4,2 %) enemmän kuin viime vuonna. Kasvua selittää pääasiassa rakennusten jälleenhankinta-arvojen korotus, joka johtuu rakennuskustannusindeksin noususta. 

Kiinteistöverotuotoista noin kolmasosa tuli yksistään Uudeltamaalta.

Lue myös: Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan arvonnousuverossa on puutteita

Lähde: Verohallinnon tiedote

Päätoimittaja