Suomalaisen keskiluokan mielestä sosiaaliturva on liian suurta

Suomalaisen keskiluokan mielestä sosiaaliturva on liian suurta

Keskiluokkaan kuuluvien suomalaisten mielestä sosiaali- ja työttömyysturva ovat liian korkealla tasolla, mikä passivoi ihmisiä.

Keskiluokka on kuitenkin lievästi sitä mieltä, että sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa kaikille yhteisen ja vastikkeettoman perustulon suuntaan, käy ilmi ajatuspaja Alkion toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

“Tässä on kyse siitä, että keskiluokkaan kuuluvat ihmiset ovat erkaantuneet sosiaali- ja työttömyysturvan arjesta, koska heillä on vakaammat työurat ja vähemmän kokemusta sosiaaliturvaetuuksista omassa elämässään. Tämä aiheuttaa kyvyttömyyttä asettua toisenlaisessa tilanteessa elävän asemaan”, kertoo tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen Ajatuspaja Alkiosta.

Lue myös: Kela: Energiakriisi ajoi yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen

Tiukimman kannan omaavat ovat tässä kyselytutkimuksessa perussuomalaisten kannattajia. Kyselyn toteutti Taloustutkimus ja otoskoko oli 2694 henkilöä.

Perusturva kaukana keskiansioista

Vuonna 2020 suomalaisen keskiansio oli reilut 3200 euroa. Kuntatyöntekijöiden ansiot olivat alhaisemmat kuin valtion tai yksityisen sektorin työntekijöiden ansiot.

Etuustuloissa huomioon otetaan osassa aiemmat tulot, osassa ei. Esimerkiksi Kelan maksamissa toimeentulotuessa ja työmarkkinatuessa ei huomioida aiempia ansioita ja toimeentulotukea alentaa myös henkilön varallisuus. Toimeentulotuki voi olla jopa alle 1000 euroa kuukaudessa. Köyhyysraja Suomessa on 1229 euroa vuonna 2022

Suomi on myös saanut Euroopan Neuvostolta useita huomautuksia liian matalasta sosiaaliturvasta. Perusturvaa ja etuuksia pyritään tulevaisuudessa uudistamaan.

Lähde: Ajatuspaja Alkion tiedote, Kela

Päätoimittaja