Suomi haluaa yhtenäisen linjan venäläisten kohteluun Eu-tasolla

Suomi haluaa yhtenäisen linjan venäläisten kohteluun Eu-tasolla
Photo by Wikimedia Commons on <a href="https://www.pexels.com/photo/berlin-eu-european-union-federal-chancellery-4666/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Suomi on tiistaina 20. syyskuuta lähettänyt Euroopan komissiolle kirjeen, jolla se pyytää kaikille Schengen-maille yhteisiä suosituksia Venäjän kansalaisille myönnettyjen viisumien mitätöinnistä tai kumoamisesta sekä maahantulokieltojen määräämisestä.

Suomi pyytää suositusta, jonka mukaan Schengen-maat, estäessään Venäjän kansalaisten maahanpääsyn rajallaan, samalla joko mitätöisivät tai kumoaisivat henkilön viisumin tai asettaisivat henkilön maahantulokieltoon, tavanomaisten Schengen-käytäntöjen mukaisesti.

Jos rajalta käännytettävän Venäjän kansalaisen viisumi kumotaan tai hänet asetetaan  maahantulokieltoon, toiset jäsenvaltiot voivat puuttuvaan viisumiin tai Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon perustuen estää henkilön maahanpääsyn omalla rajallaan. Näin estetään samoilta henkilöiltä mahdollisuus yrittää pääsyä Schengen-alueelle jonkin muun maarajan tai lentoreitin kautta.

Suomi on EU:n ulkoministerikokouksessa 19. syyskuuta esittänyt, että EU:n yhtenäisyyden vahvistamiseksi turistiviisumit tulisi ottaa EU:n pakotteiden piiriin.

Suomi pitää tärkeinä toimia EU:n yhteisen linjan aikaansaamiseksi Venäjän viisumirajoitusten osalta, todetaan Ulkoministeriön tiedotteessa.

Aiemmin Suomessa ei ole laajamittaisesti estetty Venäjän kansalaisten tuloa maahan, koska nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä. EU-tasolla ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä asiasta.

Päätoimittaja