Suomi on Euroopan neljänneksi tasa-arvoisin maa

Suomi on Euroopan neljänneksi tasa-arvoisin maa
Eu. Kuva: ALEXANDRE LALLEMAND

Suomi on sijoittunut neljänneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa. Vertailussa mitattiin tasa-arvoa useilla eri osa-alueilla kuten työmarkkinoilla, terveydenhuollossa ja vallankäytössä.

Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE julkaisi seitsemännen sukupuolten tasa-arvoa mittaavan indeksin 24. lokakuuta 2022. Indeksillä mitataan tasa-arvoa kuudella eri osa-alueella: valta, tieto, työ, terveys, raha ja aika.

Indeksin kokonaisluku EU:ssa on nyt 68,6 kun täydellistä tasa-arvoa kuvaava luku on 100. Nousua edellisestä mittauksesta EU-tasolla on 0,6 pistettä ja 5,5 pistettä vuodesta 2010. Raportissa kiinnitetään aiheellisesti huomiota kehityksen hitauteen. Koronapandemia ja sen kielteiset tasa-arvovaikutukset uhkaavat kehitystä raportin mukaan.

Lue myös: Kokoomus jättää välikysymyksen hallituksen toiminnasta EU:n ennallistamisasetuksessa – Vihreiltä kovaa kritiikkiä

Suomen tilanne kehittynyt vähän

Suomen kokonaispisteet ovat 75,4 ollen hieman vajaa seitsemän pistettä yli EU:n keskiarvon. Nousua viime vuodesta on 0,1 pistettä. Vuodesta 2010 Suomen indeksiluku on noussut 2,3 pisteellä. Suomi kuuluu EIGEn luokituksessa ryhmään, jossa kansallinen pistemäärä on korkeampi kuin EU:n keskiarvo, mutta kehitys on EU:n keskiarvoa hitaampaa.

Suomen pisteet nousivat ainoastaan terveyden alueella, jonka tulos on nyt 92,6 pistettä. Nousua edelliseen mittaukseen on 3,1 pistettä. Rahan ja tiedon alueilla Suomen tulokset puolestaan laski-vat 0,4 pistettä. Rahan alueella laskun katsotaan johtuvan laskusta (-0,7) taloudellisen tilanteen tasa-arvossa. Tiedon alueella pisteitä laskee koulutuksen segregaatio, jossa Suomi on nyt sijalla 26. Muilta osin muutokset ovat Suomen osalta olleet pieniä.

Tasa-arvosta vastaava ministeri Thomas Blomqvist ei yllättynyt tuloksista.

“Myönteistä on, että tasa-arvossa on menty kokonaisuutena eteenpäin, mutta vauhti saisi olla ripeämpi. Olemme tehneet tämän hallituskauden aikana monia tasa-arvoa edistäviä uudistuksia ja linjanneet tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen, mutta niiden vaikutukset näkyvät vasta jonkin ajan kuluttua. Tärkeää on, että emme ota takapakkia ja jatkamme työtä tasa-arvon eteen”, Blomqvist toteaa sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Kolmen kärjen muodostavat Ruotsi, Tanska ja edellisessä mittauksessa kolmanneksi noussut Alankomaat. Suomi nousi Ranskan ohi neljänneksi. Yhdeksän maata on yli 70 pisteen. Ainoastaan Ruotsi sai yli 80 pistettä. 

Päätoimittaja