Tiesitkö? Lasta ei voi antaa adoptioon ilman isän suostumusta, paitsi poikkeustilanteessa

Tiesitkö? Lasta ei voi antaa adoptioon ilman isän suostumusta, paitsi poikkeustilanteessa

Kotimaassa tasa-arvosta käydään jatkuvasti keskustelua, ja yksi aiheista on tasa-arvo lasten vanhemmuudessa. Isien oikeuksia on parannettu viime vuosina tasaisesti, mutta korjattavaa riittää vielä. Lasta ei voi kuitenkaan antaa adoptioon ilman isän suostumusta.

Adoption suhteen Suomessa lähtökohta on, että adoptiossa molempien biologisten vanhempien tulee suostua prosessiin. Näin ollen mahdollista on vaikkapa se, että jos äiti ei halua lasta, niin isä voi alkaa yksinhuoltajaksi. Mikäli näin ei käy, tulee eräiden tiukkojen kriteerien täyttyä ensin.

Lue myös: Kela maksaa lapsilisän tuplana joulukuussa – näin paljon sitä maksetaan, katso vaikutus toimeentulotukeen

Oikeus voi määrätä adoption ilman isän suostumusta

Mikäli lapsi annettaisiin adoptioon ilman isän suostumusta, tulisi tästä olla oikeudenpäätös, mikäli isä olisi selvästi kieltänyt adoption tai peruuttanut aiemmin antamansa suostumuksen – isällä on oikeus vaihtaa mielipidettänsä.

Alaikäisen kohdalla adoptioon antamisessa tulee olla selvää, että tuomioistuimen mukaan adoptio on lapsen edun mukaista. Lisäksi edellytetään, ettei isän ja lapsen välinen suhde ole ollut kovin tiivis tai läheinen eikä heidän välillään ole ollut tiivistä yhteydenpitoa. Esimerkiksi hyvällä suhteella voidaan estää adoptio vanhemmankin alaikäisen lapsen kohdalla, vastasyntynyttä vastaavasti ei voida antaa adoptoitavaksi tämän pykälän perusteella.

Jos isä ei ole tiedossa, adoptio voidaan tehdä äidin päätöksellä

Toisaalta mikäli lapsen isästä ei ole tietoa tai olinpaikka on tuntematon, adoptio voidaan suorittaa myös äidin yksipuolisella suostumuksella. Lisäksi mikäli isällä on esimerkiksi sairaus tai vamma, joka estää antamasta suostumusta, voidaan adoptio todeta.

Myös suomalaisittain valitettavan perinteiset syyt, kuten alkoholiongelma tai lapselle turvattomat olot mahdollistavat yksipuolisen adoptiopäätöksen, mikäli lapsen etu puoltaa adoptiota. Näytön tulee olla kuitenkin vahva.

Mikäli lapsen etu vaatii vahvasti adoptiota, silloin adoptio voidaan suorittaa ilman biologisten vanhempien suostumusta. Kaikki tapaukset kuitenkin arvioidaan yksityiskohtaisesti tuomioistuimen toimesta.

Lue myös: Lähes joka kolmas lapsiperhe joutuu tinkimään perustarpeistaan

Lähde: Minilex.fi

Päätoimittaja