Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes menehtyy sydän- ja aivoinfarktin uusiutuessa

Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes menehtyy sydän- ja aivoinfarktin uusiutuessa
Photo by Anna Shvets on <a href="https://www.pexels.com/photo/medical-equipment-on-an-operation-room-3844581/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Suomalaiseen potilasaineistoon pohjautuvan rekisteritutkimuksen mukaan valtimotautipotilailla on erittäin suuri riski menehtyä uusiutuvaan sydän- tai aivoinfarktiin. Ensimmäisen kohtauksen saaneista yli 40 %:lla infarkti uusiutui ja näistä yli puolet menehtyi viiden seurantavuoden aikana.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen yleisin kuolinsyy Suomessa. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin sydän- ja aivoinfarktien uusiutumista viiden seurantavuoden aikana yli 48 000 suomalaisen potilastiedoista.

– Tulokset kertovat, että sydän- tai aivoinfarktin saaneen potilaan riski infarktin uusiutumiselle on erittäin korkea, toteaa HUS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen osastonylilääkäri, kardiologian professori Juha Sinisalo.

Uuden infarktin riski oli korkeimmillaan ensimmäisten kuuden kuukauden aikana kohtauksen saamisesta.

– Hälyttävää on, että yli 40 prosenttia potilaista sai uuden kohtauksen viiden vuoden kuluessa, ja heistä 61,5 prosenttia menehtyi.Suomalaiset valtimotautipotilaat ovat siis vakavassa vaarassa.

Lue myös: Selvitys – Yhteiskunta hyötyy valtavan summan urheilutoiminnasta

Infarktin jälkeen huomio riskitekijöiden hoitoon

Tutkimustulokset kertovat Sinisalon mukaan siitä, että sepelvaltimotautia ei ole voitettu, vaikkakin infarktin sairastamisikä on siirtynyt yhä vanhemmaksi.

– Kun infarkti on hoidettu sairaalassa esimerkiksi pallolaajennuksella, potilaan vointi voi olla paljon parempi kuin aikoihin. Nämä tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, kuinka tärkeää sepelvaltimotaudin hoitoa on jatkaa akuutin tapahtuman jälkeen, Sinisalo sanoo.

Sydän- ja aivoinfarktin jälkeen riskitekijöiden hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Muun muassa tupakointi tulee lopettaa ja kolesteroli-, sokeri- ja verenpainearvot tulisi saada hoitotavoitteisiin.

– Elintapamuutoksilla ja lääkehoidolla pyritään siihen, että riskitekijät saadaan tavoitellulle tasolle ja infarktin uusiutumisen riski pienenee, Sinisalo jatkaa.

Lähde: ePressi

Päätoimittaja