Tutkimus paljastaa – ykköstyypin diabeteksen torjuntaan uusi lääke-ehdokas

Uuden tutkimuksen mukaan tyypin 1 diabetesta voitaisiin ehkäistä estämällä sairauden puhkeamiseen liittyvän geenin toimintaa. Samaan mekanismiin perustuva lääke on jo käytössä psoriasiksen hoidossa ja uuden löydöksen myötä myös ykköstyypin diabeteksen torjuntaan voi olla jatkossa vaihtoehto.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa korkeampi kuin missään muussa maassa. Sairauden taustalla olevia geenejä on tunnistettu satoja, mutta useimpien niiden vaikutusmekanismi on epäselvä. Suuressa sairastumisriskissä olevat henkilöt voidaan siis tunnistaa, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt tehokasta keinoa ehkäistä sairauden etenemistä ilman merkittävien sivuvaikutusten vaaraa.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet keinoja ehkäistä ykköstyypin diabetesta.

“Keskityimme tutkimuksessa TYK2-nimiseen geeniin, koska sen mutaatioiden tiedetään suojaavan tyypin 1 diabetekselta”, Timo Otonkoski kertoo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Lue myös: Apteekkariliitto varoittaa: inflaatio otettava huomioon lääkesäästöissä

Tulokset rohkaisevia ykköstyypin diabeteksen hoidossa

Tutkijoiden oletus oli, että TYK2-geenin aktiivisuutta estämällä voitaisiin vähentää haiman beetasolujen tuhoutumista, mikä aiheuttaa tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen. Haiman beetasolut tuottavat elimistölle elintärkeää insuliinia, joka diabetespotilaiden on korvattava insuliinipistoksilla.

Oletus oli tutkimuksen perusteella oikea. Beetasolujen tuhoutuminen onnistuttiin pysäyttämään estämällä TYK2-geenin toiminta. Tutkimuksen toinen, yllättävämpi löydös oli se, että TYK2-geenin vaikutuksen poistaminen johti haiman saarekesolujen erilaistumisen heikkenemiseen eli beetasolutuotannon heikentymiseen.

Tulosten valossa TYK2-estäjä on lupaava lääkeaine-ehdokas tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn.

– Käytimme tutkimuksessamme sekä soluja, joista TYK2-geeni oli poistettu, että kemiallista TYK2-estäjää. Tämä lääkemolekyyli on jo hyväksytty USA:ssa psoriasiksen hoitoon, Otonkoski huomauttaa.

Hänen mukaansa TYK2-estäjän vaikutuksia diabeteksen ehkäisemisessä on seuraavaksi tutkittava huolellisesti eläinmalleissa, ja jos tulokset ovat hyviä, tutkimus voisi edetä kliinisiin eli ihmisillä tehtäviin kokeisiin.

Lue myös: THL: riskiryhmien influenssarokotukset alkavat marraskuun alussa

Vielä ei siis ole mahdollista saada uutta hoitoa ykköstyypin diabetekseen, mutta ajan kanssa sekin voi olla mahdollista.

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote

Päätoimittaja