Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut korotuksen vuoden 2023 työeläkeindeksiin.

Työeläkeindeksin pisteluku on ensi vuonna 2874. Työeläkeindeksi nousee noin 6,8 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Lue myös: Paljonko on suomalaisen keskipalkka, paljonko Kela maksaa työmarkkinatukea? Erot ovat valtavat

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet.

Korotuksella on vaikutusta myös muun muassa Kelan maksamiin kuntoutustukiin.

Lähde: sosiaali-ja terveysministeriö

Päätoimittaja