Väestöliitto ehdottaa lapsilisän sitomista indeksiin

Väestöliitto on julkaissut omat eduskuntavaalitavoitteensa. Tavoitteissaan se ajaa muun muassa lapsilisän sitomista indeksiin.

Väestöliiton eduskunta- ja hallitusohjelmatavoitteissa esitetään useita toimia perheiden tueksi, mm. lapsilisän sitomista indeksiin, perusturvan tason nostamista, perheellisten opiskelijoiden toimeentulon kohentamista ja eri etuuksiin tehtäviin lapsikorotuksiin tasokorotuksia.

Lue myös:

Väestöliiton mielestä kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ohjelmaan on nostettava kestävä väestönkehitys. Tämä edellyttää selkeitä tavoitteita kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Kestävän väestönkehityksen toteutumiseksi Väestöliitto ehdottaa mm. nuorten mielenterveyden parantamista, seksuaali- ja itsemääräämisoikeuden lisäämistä kohdennettuja resursseja nuorille.

-Hallitusohjelmassa on linjattava, että lasten ja nuorten mielen hyvinvointi otetaan ohjaamaan kasvuympäristöjen kehitystyötä, myös kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erilaisessa vanhempien tukemisessa, Väestöliiton Eija Koivuranta esittää.

Päätoimittaja