Valtio sijoittaa ilmastorahastoon 200 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto valtuutti työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 miljoonan euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus tehdään vuonna 2022.

Määrärahan siirtäminen Ilmastorahastoon mahdollistaa yhtiön rahoituspäätösvolyymin nostamisen 80 miljoonasta eurosta vuodessa 130 miljoonaan euroon vuodessa. Tavoitteen toteutuessa Ilmastorahasto tekisi vuosien 2023-2026 aikana rahoituspäätöksiä yhteensä 520 miljoonalla eurolla, jolloin yhtiön aikaansaamien investointien euromääräinen summa voisi olla yli miljardi euroa.

Lue myös: Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä etsii ratkaisuja energiakriisiin ja vihreään siirtymään.

Sijoituksen avulla voidaan lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisillä markkinoilla, jossa ilmastonmuutosteknologia on suosiossa.

”Pääomitus mahdollistaa Ilmastorahasto Oy:n rahoituspäätösvolyymin merkittävän korottamisen. Ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta kaikkein kriittisimmät vuoden ovat edessämme juuri nyt. Ilmastorahaston myöntämällä rahoituksella on ohjaava rooli ilmastoystävällisten ratkaisujen ja investointien vauhdittamisessa riskinjakajana ja yksityisen rahoituksen katalysoijana”, sanoo työministeri Tuula Haatainen, jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Ilmastorahaston tarkoitus ei ole tuottaa sen pääomistajalle eli valtiolle tuottoa. Ilmastorahasto Oy ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa, vaan toteuttamaan yhtiön yhteiskunnalliset tehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen. Määräraha kohdennetaan Ilmastorahasto Oy:n markkinaehtoisen sijoitus- ja rahoitustoiminnan menojen rahoittamiseen.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Päätoimittaja