Venäjän sota on vauhdittanut investointeja uusiutuvaan energiaan

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on vauhdittanut investointeja uusiutuvaan energiaan.

Venäjän aloittama hyökkäyssota on vauhdittanut energiatuotannon murrosta kohti uusiutuvia energialähteitä, kun pyritään nopeasti irtautumaan venäläisestä tuontienergiasta. Kriisi voi ministeriön mukaan nopeuttaa myönteistä kehitystä, kuten esimerkiksi kiertotaloutta, digitalisaatiota, energiaomavaisuutta, uusien markkinoiden avautumista ja erilaisiin riskeihin varautumista.

Lue myös: Ilmastostoahdistus on yhteydessä ilmastotoimintaan

Eri puolilla maata on käynnissä tai suunnitteilla merkittäviä tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita. Suuria odotuksia kohdistuu vireillä oleviin vihreän vedyn hankkeisiin. Maatilayritykset investoivat yhä yleisemmin biokaasu- ja aurinkoenergiaan. Energiapuun kysyntä ja hinta ovat nousseet, kun tuonti Venäjältä on loppunut ja turpeen tuotantoa ajetaan alas. 

Lähde: TEMin tiedote.

Päätoimittaja