VTV: Aluevaaleissa otettiin kiellettyjä tukia vastaan – suurin yksittäinen tuki Kokoomus-ehdokkaalle

VTV: Aluevaaleissa otettiin kiellettyjä tukia vastaan – suurin yksittäinen tuki Kokoomus-ehdokkaalle

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on valvonut historian ensimmäisten aluevaalien vaalirahoitusta ja sen ilmoittamista.

Jokainen hyvinvointialueille valituista 2 785 valtuutetusta ja varavaltuutetusta teki laissa vaaditun rahoitusilmoituksen. Heistä 380 teki täydennyksiä tai korjauksia ilmoitukseensa joko VTV:n pyynnöstä tai muista syistä.

Aluevaalien rahoitusvalvonnassa kävi ilmi, että joissain tapauksissa tukea oli otettu vastaan tahoilta, joilta sitä ei vaalirahoituslain mukaan saisi vastaanottaa. Näissä tapauksissa tukisummat jäivät kuitenkin alle 1 500 euroon, jolloin laki ei velvoita nimeämään tuen antajaa.

”Koska tukisummat jäivät alle määrätyn rajan, tuki ja tuen antaja jäävät julkisuudelta piiloon. Samanlaisia tapauksia havaitsimme myös edellisissä eduskunta- ja eurovaaleissa”, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen kertoo VTV:n tiedotteessa.

Lue myös: Pääkirjoitus: Vaalirahoitus vääristää politiikan voimasuhteita

Tukea ei saa kaikissa tilanteissa vastaanottaa

Tukea ei saa vastaanottaa esimerkiksi silloin, jos tuen antajaa ei voida selvittää. Ulkomailta tukea saa vastaanottaa vain yksityishenkilöiltä ja ehdokkaan kanssa samaa aatesuuntaa edustavilta yhteisöiltä ja säätiöiltä. Lisäksi laki kieltää tuen vastaanottamisen muun muassa valtiolta, hyvinvointialueelta ja kunnalta. Sama aatesuunta voi toki olla tulkinnanvarainen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta yksi ehdokas oli puolestaan vastaanottanut yksittäiseltä tukijalta enemmän kuin lain sallimat 6 000 euroa.

Vaalirahoituksen valvonta perustuu vaalirahoitusilmoituksiin ja tarkastusvirastolle toimitettuihin ilmoitusta täydentäviin tietoihin ja selvityksiin, tiedotteessa todetaan.

Tammikuisten aluevaalien suurimman rahoituksen, 36 775 euroa, keräsi Kokoomuksen edustaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Kokonaisuudessaan aluevaalien rahoitus oli yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Siitä ulkopuolista tukea oli 1,8 miljoonaa euroa ja loput ehdokkaiden omia tai tukiyhdistysten varoja.

Kaikki vaalirahoitusilmoitukset ovat esillä Vaalirahoitusvalvonta.fi-sivustolla.

Lähde: VTV:n tiedote

Päätoimittaja