Euroopan komissio esitti ehdotuksia energian hintojen hillitsemiseksi

Euroopan komissio esitti ehdotuksia energian hintojen hillitsemiseksi
Eu. Kuva: ALEXANDRE LALLEMAND

Euroopan komissio on esitellyt kasan ehdotuksia, joiden avulla energian hinnannousua voitaisiin hillitä Euroopan alueella.

Lue myös:

Kela: Energiakriisi ajoi yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen

Komission hätäehdotuksessa ehdotetaan toimia, joiden avulla kaasun hinta pysyy matalalla ja samalla turvataan unionin alueen toimitusvarmuus. Ehdotuksiin kuuluu muun muassa kysynnän kokoaminen yhteen ja yhteiset kaasuostot, jotta kaasun hinnat saataisiin pidettyä kurissa ja toimitusvarmuus säilyisi hyvänä. Samalla jäsenmaiden keskinäinen kilpailu vähenisi, jolloin paineet hinnankorotuksille pysyisivät alhaisina. Ehdotuksessa nostetaan esiin myös mahdollisuus luoda kaasunjakomekanismi, jonka avulla kaasua saadaan niille maille, joilla se on loppumassa tai vähissä.

Nyt sovittavat toimet yhdessä jo aiemmin sovittujen, kaasun ja sähkön kysynnän vähentämistä, kaasun varastointia ja energia-alan ylimääräisten voittojen uudelleenjakoa koskevien toimenpiteiden kanssa voivat parantaa Euroopan kaasumarkkinoiden vakautta tänä ja tulevina talvina. Toimenpiteet auttavat myös edelleen lieventämään EU:n kansalaisiin ja teollisuuteen kohdistuvaa hintapainetta, ja samalla ne varmistavat toimitusvarmuuden ja sisämarkkinoiden toiminnan.

Lue myös:

Taloyhtiöt voivat joutua vaikeuksiin energiakriisin myötä

Komissio jatkaa työtään muilla osa-alueilla. Tähän kuuluvat kriisiajan tilapäisten valtiontukipuitteiden tarkistaminen myöhemmin tässä kuussa ja sellaisten keinojen jatkokehittely, joilla voidaan rajoittaa korkeiden kaasunhintojen vaikutusta sähkönhintoihin.

Lähde: Euroopan komission tiedote

Päätoimittaja