Kriisit osuvat koviten köyhimpiin

Erilaiset kriisit, kuten korona ja Venäjän sota, kurittavat eniten köyhiä, kertoo tuore Köyhyysvahdin raportti.

Viimeisimpien tilastotietojen mukaan Suomi selvisi koronakriisistä melko hyvin: sosiaaliturvan korotusten ja laajennusten ansiosta pienituloisuus lisääntyi vain vähän ja melko lyhyeksi ajaksi. Jo vuonna 2021 työllisyys lähti kasvamaan, ja se vähensi köyhyyttä.

Erilaiset toimet eivät kuitenkaan juuri auttaneet heitä, joilla raha on ollut tiukoilla jo pitkään. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, yhden aikuisen perheet ja yksinasuvat.

Lue myös: Kela: Energiakriisi ajoi yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen

Koronan ohella esimerkiksi ilmastokriisi koettelee köyhimpiä suomalaisia.

“Osa ihmisistä on elänyt kuukaudesta tai pikemminkin jo vuodesta toiseen jatkuvien kriisien ja jatkuvan stressin keskellä. Mahdolliset säästöt on käytetty kauan sitten, jos niitä on koskaan ollutkaan. Viidenneksellä ihmisistä ei ole lainkaan puskureita”, kertoo Köyhyysvahdin toimittanut SOSTEn erityisasiantuntija Erja Saarinen.

”Elämä eri tukien varassa on myös stressaavaa. Etuuksien hakumenettelyt ja kohtelu palveluissa ovat usein hankalia ja nöyryyttäviä, kuten köyhyyttä kokeneiden kertomuksista käy ilmi. On tärkeää katkaista näiden ihmisten vaikeat tilanteet ja köyhtyminen. Köyhyyttä ei nyt saa päästää lisääntymään”, jatkaa Erja Saarinen.

Köyhyyttä voidaan ehkäistä politiikalla

Valtion toimet koronakriisiin puuttumiseksi osoittavat sen, että köyhyyttä pystytään ehkäisemään. Köyhyyden lisääntyminen ei ole väistämätöntä. Myös esimerkiksi asunnottomien määrän vähentyminen vuodesta toiseen osoittaa, että politiikkatoimilla, kuten asunto ensin -mallilla, pystytään puuttumaan vaikeisiin ongelmiin.

Lue myös: Vihreiden puheenjohtaja kritisoi Perussuomalaisten energiapolitiikkaa – “syventää kotitalouksien ongelmia”

Köyhyysvahti-raportissa esitetään köyhyysverkoston näkemyksiä, miten köyhyyttä voidaan vähentää. Perusturva on korotettava sellaiselle tasolle, joka tarjoaa ihmisarvoisen elämän edellytykset ilman, että on jatkuvasti turvauduttava viimesijaiseen apuun, toimeentulotukeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja pitää alentaa. Terveyden ja palveluihin pääsyn eriarvoisuus on Suomessa silmiinpistävää esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Etuuksien lisäksi on oltava tarjolla ihmisten tarpeisiin vastaavia palveluita: esimerkiksi päivähoitoa, joka mahdollistaa työssäkäynnin yhden aikuisen perheessä ja terveystarkastuksia, joilla estetään työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn heikkeneminen.

Köyhyysvahti on Köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyystilanteesta. Se ei ole tutkimus vaan kooste tilasto- ja tutkimustietoa sekä köyhyyttä kokevien ihmisten näkemyksiä. Se julkaistaan YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.2022.

Päätoimittaja