Loppu vanhusten huijaamiselle? Jatkossa puhelinmyynnissä vasta kirjallinen tarjous sitova

Puhelinmyynnissä on usein myyty taitavilla puheilla tuotteita asiakkaille ennen kuin asiakas on ehtinyt kissaa sanoa. Jatkossa puhelinmyynnin myyntitilanne rauhoittuu, kun myynnistä on annettava kirjallinen tarjous.

Enää ei onnistu siis myynti pelkän suullisen sopimuksen perusteella, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa. Puhelinmyynnissä sopimus syntyy jatkossa vasta puhelun jälkeen kirjallisesti, jolloin ostopäätöstä ehtii harkita rauhassa ja väärinkäsitysten riski pienenee. Lakimuutos tuo kauan kaivatun parannuksen kuluttajien asemaan.

Näin ollen myyjän pitää esitellä tarjous ja sopimusehdot joko kirjeellä tai sähköisesti ennen myynnin toteutumista. Kirjallinen vahvistus koskee lähtökohtaisesti kaikkea puhelinmyyntiä paitsi sähköisen viestinnän palveluita, eli esimerkiksi puhelin- ja internetliittymien puhelinmyyntiä.

Lue myös: Apteekkariliitto varoittaa: pienemmät apteekit vaarassa lääkesäästöjen takia

Erillinen kirjallinen vahvistus antaa mahdollisuuden tutustua sopimuksen sisältöön rauhassa ja harkita ostopäätöstä. Tarjouksen hahmottaminen nopeatempoisen puhelun aikana voi olla vaikeaa kelle tahansa ja korkea ikä, sairaus tai kielitaidottomuus voi tehdä siitä erityisen hankalaa. Uuden sääntelyn tavoitteena on myös ehkäistä harhaanjohtavista myyntipuheluista aiheutuvia haittoja.

“Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta, sil­lä pu­he­lin­myyn­ti ai­heut­taa pal­jon har­mia eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vil­le ku­lut­ta­jil­le. Har­kin­ta­rau­han an­ta­mi­nen eh­käi­see ta­pauk­sia, jois­sa so­pi­mus syn­tyy tu­put­ta­mi­sen tai vää­rin­kä­si­tyk­sen kaut­ta”, kommentoi KKV:n kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Päätoimittaja