Esitys Suomen liittymisestä Natoon menee eduskuntakäsittelyyn

Valtioneuvosto antoi 5. joulukuuta Natoon liittymistä koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esitysluonnoksesta annettujen lausuntojen perusteella esitykseen tehtiin pari muutosta.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen. Pohjois-Atlantin sopimus on Naton perustamissopimus, jossa määrätään liittokunnan toiminnan periaatteista ja jäsenten velvollisuuksista. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty niin sanottu Ottawan sopimus koskee Naton oikeushenkilöllisyyttä ja Naton henkilöstön erioikeuksia ja vapauksia.

Lue myös: Suomen liittymistä Natoon koskeva esitysluonnos eteni lausuntokierrokselle

Esityksessä katsotaan, että Pohjois-Atlantin sopimus olisi Suomen täysivaltaisuuden ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen kannalta ongelmaton ja että kyse ei ole merkittävästä toimivallan siirrosta kansainväliselle järjestölle. Näin ollen eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä voitaisiin tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Suomi voi liittyä Natoon, kun kaikki 30 jäsenmaata ovat hyväksyneet Suomen jäseniksi. 28 maata on ratifioinut sopimuksen, toistaiseksi Turkki ja Unkari eivät ole vielä hyväksyneet jäsenyyttä. Päätöksen Natoon liittymisestä tekee tasavallan presidentti.

Lähde: Ulkoministeriön tiedote

Päätoimittaja