Suomen liittymistä Natoon koskeva esitysluonnos eteni lausuntokierrokselle

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan johdosta Suomi teki ennätysnopean päätöksen Natoon liittymisestä. Nyt luonnos sopimuksesta Natoon liittymisestä on edennyt lausuntokierrokselle.

Ulkoministeriön johtaman työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi Pohjois-Atlantin sopimuksen ja Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on 3. marraskuuta 2022 lähetetty lausuntokierrokselle.

Pohjois-Atlantin sopimus on Naton perustamissopimus, jossa määrätään liittokunnan toiminnan periaatteista ja jäsenten velvollisuuksista. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus koskee Naton oikeushenkilöllisyyttä ja Naton henkilöstön erioikeuksia ja vapauksia. Suomen liittyminen Natoon vaatii eduskunnan hyväksynnän.

Lue myös: Yhdysvaltojen rannikkovartioston alus piipahtaa Suomessa

Naton jäsenvaltiot allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat Pohjois-Atlantin neuvostossa 5. heinäkuuta 2022. Kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet liittymispöytäkirjat, Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon.

Sopimus ei perustuslain vastainen, päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä

Hallituksen esitysluonnoksessa työryhmä on arvioinut Pohjois-Atlantin sopimuksen suhdetta perustuslakiin. Työryhmä esittää johtopäätöksenään, että sopimus olisi Suomen täysivaltaisuuden ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen kannalta ongelmaton ja että kyse ei ole merkittävästä toimivallan siirrosta kansainväliselle järjestölle, ja siksi eduskunnan päätös sopimuksen hyväksymisestä voitaisiin tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

Sopimuksen ei katsota vaikuttavan presidentin tehtävään ylipäällikkönä, maanpuolustusvelvollisuuteen eikä sen katsota rajaavan maan ulko- ja turvallisuuspoliittista päätösjärjestelmää.

Lue myös: Hallitus esittää korotuksia lapsiperheiden tukiin

Sopimuksen myötä tietyt kustannukset, kuten puolustusmenot, tulevat kasvamaan. Tarkat luvut täsmentyvät jäsenyyden aikana.

Lähde: ulkoministeriön tiedote

Päätoimittaja