Tulli keräsi ennätyksellisen suuret verot vuonna 2022 – kokonaisverokertymä kasvoi 46 prosenttia

Suomen Tulli keräsi vuonna 2022 yhteensä noin 429 miljoonaa euroa veroja, mikä on 135 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tullin keräämän kokonaispotin kasvua selittävät erityisesti kertyneet tullimaksut, joiden määrä kasvoi 45 prosenttia ja johtui pääasiassa kohonneista tuontihinnoista. Valtiolle menetettyjen virtuaalivaluuttojen myynti kasvatti myös tullin keräämiä verotuloja.

Tullimaksut olivat suurin yksittäinen verolaji, ja niitä kerättiin viime vuonna yhteensä noin 297 miljoonaa euroa. EU:lle tullimaksuista tilitettiin 223 miljoonaa euroa, ja Suomelle jäi kokonaissummasta palkkiona neljännes eli 74 miljoonaa euroa.

Maahantuonnin arvonlisävero pysyi samana kuin edellisenä vuonna, 40 miljoonassa eurossa. Väylämaksujen määrä kasvoi 16 prosenttia ja oli 52 miljoonaa euroa, kun taas palvelumaksut ja muut satunnaiset tuotot kasvoivat 900 prosenttia ja olivat 40 miljoonaa euroa.

Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtajan Tom Fermin mukaan tullimaksuun vaikuttavat tavaran tullinimike sekä tullausarvo. Tullimaksua ei yleensä peritä, kun tavara tulee EU:n sisältä tai EU:n tullialueen sisältä mutta veroalueen ulkopuolelta, kuten Ahvenanmaalta tai Kanariansaarilta.

Valtiolle menetetyksi tuomittujen virtuaalivaluuttojen myynnistä kertyi yhteensä 46,5 miljoonaa euroa. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 37 miljoonaa euroa, kun taas loput myynnistä saadut varat kohdistettiin virtuaalivaluuttojen tasearvon poistamiseen.

Tullin kantamien verojen ja maksujen verojäämät olivat vuonna 2022 noin miljoona euroa ja verojäämäprosentti 0,23 prosenttia.

Tulli on osa Euroopan unionin tulliliittoa, ja tullimaksut ovat osa EU:n omia varoja.

Lähde: Tullin tiedote

Päätoimittaja