Tutkimus: enemmistö Suomeen muuttavista korkeakoulutetuista kotiutuu hyvin

E2:n tutkimuksen mukaan suuri osa Suomessa asuvista korkeasti koulutetuista ulkomaalaisista on kotiutunut hyvin ja työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Tutkimus kuitenkin tunnistaa Suomeen asettumiseen liittyviä kehityskohteita.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kertoo sopeutuneensa elämään Suomessa erittäin tai melko hyvin (79 %). Liki puolet (48 %) arvioi sopeutumisen tapahtuneen alle vuodessa.

Lue myös: Kotoutumislaki uudistuu – tavoitteena nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä

Kaikki eivät kuitenkaan ole täysin tyytyväisiä. Lähes 40 % pohtii poismuuttoa Suomesta ja lähes 20 % on kotiutunut huonosti. Työttömyys, kielitaito ja suomalaisten ystävien puute asettaa kotiutumiselle haasteita.

“Suomelle on elintärkeää, että kansainväliset osaajat löytävät paikkansa Suomessa ja kokevat itsensä tervetulleiksi. Tähän on panostettava niin työpaikoilla kuin koko yhteiskunnassa. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi on tällä hallituskaudella tehty paljon töitä ja nyt tutkimuksesta saatava tieto auttaa hahmottamaan vielä jäljellä olevia haasteita”, työministeri Tuula Haatainen sanoo E2 Tutkimuksen tiedotteessa.

Tiedot selviävät tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasivat Suomessa asuvat ulkomaalaiset korkeasti koulutetut osaajat sekä puolisonsa työn vuoksi Suomeen muuttaneet. Kysely toteutettiin 23.3.–31.5.2022. Siihen vastasi 753 Suomessa asuvaa ulkomaalaista. Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta

Päätoimittaja