Työllisyys ennätyslukemissa – nyt valitetaan työvoimapulasta!

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että yrityksillä on laajasti pulaa työntekijöistä. Läheskään kaikkia avoimia paikkoja ei saada täytettyä.

Lue myös: Työttömien määrä jatkaa laskua

Nettotyöllisyys kasvoi 60 000 henkilöllä ja toimipaikkakohtaisen edustavan aineiston mukaan toimipaikat hakivat yli 569 000 työntekijää Suomessa vuonna 2021. Hakumäärä kasvoi lähes 41 000 edellisestä vuodesta. Koska työhön saamatta jääneiden henkilöiden määrä eli työvoimapula kasvoi voimakkaasti edellisestä vuodesta, jäi uusien työpaikkojen syntyminen vuonna 2021 hieman alle edellisen vuoden tason noin 216 000 uuteen työpaikkaan, kerrotaan Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Rekrytointiongelmat olivat vuonna 2021 yleisempiä silloin, kun toimipaikka haki vakinaisia työntekijöitä. Määräaikaisten osalta työntekijän palkkaaminen oli helpompaa, joskin niidenkin osalta useampi kuin joka kolmas työntekijää hakenut toimipaikka oli kokenut jonkinlaisia rekrytointiongelmia. Pidemmän aikavälin kehitys rekrytointiongelmissa on huolestuttava. Vuodesta 2016 lähtien työntekijöitä hakeneissa yrityksissä rekrytointiongelmat ovat trendinomaisesti yleistyneet ja vaikka työvoimaa oli helpompi löytää koronavuonna 2020 kuin vuotta aikaisemmin, paheni tilanne jälleen vuonna 2021.

Vuonna 2021 vakinaisia työntekijöitä jäi saamatta työpaikoille reilu 44 000 ja määräaikaisia työntekijöitä vajaa 43 000. Kun toimipaikat hakivat työntekijöitä uusiin työpaikkoihin, saamatta jäi 14 139 vakinaista ja 10 340 määräaikaista työntekijää.

Lue myös: Paljonko on suomalaisen keskipalkka, paljonko Kela maksaa työmarkkinatukea? Erot ovat valtavat

Joka neljännessä toimipaikassa osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat nähtiin toiminnan laajentumisen ja kasvun esteenä. Näistä valtaosa oli yksityisellä sektorilla. Tilanne on heikentynyt, sillä siinä missä vuonna 2020 reilu neljännes (28 %) yritystoimipaikoista koki osaavan työvoiman saatavuusongelmat kasvun esteenä, vuotta myöhemmin vastaava osuus oli 33 prosenttia.Vuoden 2021 tilanteessa uusien työpaikkojen syntyä ja koko rekrytointia haittasi merkittävästi pahentunut työvoimapula. Työvoiman saatavuusongelmia esiintyi yleisesti ja aiempaa useammin päädyttiin siihen, ettei haettua henkilöä löytynyt.

Useiden ekonomistien mukaan kotimaisen työvoiman saatavuutta parantaa palkan parantaminen. Lisäksi poliitikot ovat ehdottaneet ulkomaisen työvoiman palkkaamista, sillä ikääntyvässä väestössä ei ole tarpeeksi työntekijöitä kaikkiin hommiin.

Päätoimittaja