Kelalta ikävä uutinen opiskelijoille

Kelalta ikävä uutinen opiskelijoille
Kelan kautta maksetaan etuuksia monelle suomalaiselle. Kuvituskuva

Kelan suorittaman opintojen edistymisen seurannan perusteella opintotuki joudutaan lakkauttamaan noin 3,200 opiskelijalta. Tarkastuksen piirissä oli yhteensä 230,000 opiskelijaa, ja lakkautus koskee 1.4%:a tarkistetuista opiskelijoista.

Korkeakouluopiskelijoiden osalta lakkautettavien joukossa on noin 1,900 opiskelijaa, kun taas toisen asteen opiskelijoita on noin 1,300. Tämä päätös tulee voimaan pääsääntöisesti tammikuusta 2024 alkaen.

Lue myös: Kelalta muistutus opiskelijoille – toimi heti, jos kuulut tähän ryhmään

Opintotuki lakkautetaan niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole riittävästi opintosuorituksia ja jotka eivät ole esittäneet Kelalle hyväksyttävää syytä opintojensa hidastumiselle, kuten sairaus tai muu vaikea elämäntilanne.

Huomionarvoista on, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua, erityisesti tilanteissa, joissa vastausta selvityspyyntöön ei ole saatu.

Opiskelijalle annetaan myös toivoa, sillä lakkautetulla opintotuella ei suljeta ovea lopullisesti. Jos opintotuki lakkautetaan opintojen hidastumisen vuoksi, opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea myöhemmin uudelleen, kunhan riittävä määrä opintoja on suoritettu. Lakkautuspäätöksessä esitetään tarkemmin, kuinka paljon opintoja tulee suorittaa uudelleen tuen saamiseksi, ja mitä muita tukivaihtoehtoja opiskelijalla on käytettävissään.

On syytä huomauttaa, että opintotuen takaisinperintä on harvinaista, ja se tapahtuu ainoastaan, mikäli ilmenee, että opiskelijalla on ollut poikkeuksellisen vähän opintosuorituksia, eikä hänen tarkoituksenaan ole ollut aktiivisesti opiskella.

Lähde: Kela

Päätoimittaja