Moottoripyöräily on vaarallisempaa kuin henkilöautolla liikkuminen

Moottoripyöräily on vaarallisempaa kuin henkilöautolla liikkuminen
Moottoripyöräily on vaarallisempaa kuin autoilu.

Moottoripyöräily on suosittu harrastus monien ihmisten keskuudessa, mutta valitettavasti se on myös huomattavasti vaarallisempaa kuin henkilöautolla liikkuminen. Traficomin tutkijalautakuntien tutkimissa mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksissa on havaittu useita liikenneympäristön riskitekijöitä, jotka lisäävät onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Yksi yleisimmistä riskitekijöistä on puiden ja pensaiden aiheuttamat näkymäesteet. Pienemmillä teillä nämä esteet voivat rajoittaa näkyvyyttä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lisäksi tien huono geometria, kuten kaarteisuus ja mäkisyys, sekä liikenteenohjaukseen liittyvät riskit ovat yleisiä tekijöitä moottoripyöräonnettomuuksissa. Huonokuntoinen päällyste ja liittymän muotoiluun ja risteysjärjestelyihin liittyvät riskit ovat myös merkittäviä tekijöitä.

Traficomin Ossi Kortiainen kertoo, että moottoripyöräily on huomattavasti vaarallisempaa kuin henkilöautolla liikkuminen, kun onnettomuusmäärä suhteutetaan liikennekäytössä olevien ajoneuvojen määrään. Keskimäärin kaksitoista moottoripyöräilijää kuolee vuosittain sataatuhatta ajoneuvoa kohti, kun taas henkilöautolla liikkuvia kuolee viisi vuodessa sataatuhatta ajoneuvoa kohti.

Valitettavasti moottoripyöräilyn onnettomuustilastoista ei ole saatavilla tietoa koko maan vuosittaisista ajokilometreistä, toisin kuin henkilöautoilusta. Jos nämä tiedot olisivat käytettävissä, moottoripyöräilyn vaarallisuus suhteessa ajettuihin kilometreihin olisi todennäköisesti vieläkin selkeämpi.

Lue myös: Sähköautojen kysyntä pysynyt korkealla energiakriisistä huolimatta

On tärkeää tiedostaa moottoripyöräilyn vaarat ja pyrkiä minimoimaan riskit. Moottoripyöräilijöiden tulisi aina käyttää asianmukaista suojavarustusta, kuten kypärää, ajopukua ja suojakenkiä. Lisäksi on tärkeää noudattaa liikennesääntöjä ja olla erityisen varovainen pienemmillä teillä, joilla riskitekijät ovat yleisempiä.

Päätoimittaja