Näkökulma: Kokoomuksen koulutusleikkaukset eivät ole uusi asia

Näkökulma: Kokoomuksen koulutusleikkaukset eivät ole uusi asia

Kokoomuksen koulutusleikkaukset hallituksissa eivät ole uusi asia. Koulutusleikkausten “uhreiksi” ovat päätyneet niin opiskelijat kuin henkilökuntakin. Siksi hallituksessa tehtävien koulutusleikkausten ei pitäisi yllättää.

Kokoomuksen koulutusvastaisuus juontaa juurensa aina puolueen perustamisesta asti. Alun perin Kokoomus oli porvarillinen puolue, joka korosti yksilön vastuuta omasta menestyksestään. Tämä ajattelutapa heijastui myös koulutuspolitiikkaan, jossa painotettiin enemmän yksityisiä koulutusvaihtoehtoja ja markkinalähtöistä lähestymistapaa.

Lue myös: Sanna Marin kritisoi Kokoomuksen työelämälinjauksia – “leikkaisivat pienipalkkaisten toimeentuloa”

Alun alkaen Kokoomus vastusti rajusti myös peruskoulua ja yleistä oppivelvollisuutta. Kokoomus on perinteisesti pyrkinyt säästämään koulutusmenoissa. Tämä on herättänyt kritiikkiä erityisesti vasemmistopuolueiden keskuudessa, jotka pitävät Kokoomusta koulutusvastaisena puolueena.

Nykyään Kokoomus on pyrkinyt muuttamaan koulutuspolitiikkaansa ja pehmentämään koulutusvastaisuuden leimaa. Puolue on korostanut koulutuksen merkitystä yhteiskunnan kehitykselle ja taloudelle. Samaan aikaan puolue on kuitenkin leikannut rajusti koulutuksesta sekä eri opiskelijaryhmien toimeentulosta.

Kokoomuksen koulutusvastaisuutta on kritisoitu, ja puolueen koulutuspolitiikkaa pidetään usein markkinalähtöisenä ja eriarvoistavana. Koulutusjärjestelmän tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovatkin olleet keskeisiä teemoja, joita vastapuolueet ovat käyttäneet hyväkseen vaalikampanjoissa.

Yksi asia on kuitenkin varma – kun Kokoomusta äänestetään, koulutuksesta leikataan tavalla tai toisella. Olisi hyvä asia demokratian kannalta, jos asiasta puhuttaisiin rehellisesti, eikä käytettäisi termejä kuten “sopeuttaminen” tai uudistus.

Päätoimittaja