Suurin osa suomalaisista vastustaa veronkorotuksia, sotepalvelut halutaan turvata

STTK:n suorittaman kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista vastustaa veronkorotuksia. Suomalaiset haluavat kuitenkin lisätä valtion panostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Yli puolet (53 %) ei ole valmis maksamaan enempää veroja, vaikka se parantaisi julkisten palveluiden laatua ja saatavuutta. Tämä käy ilmi STTK:n Aula Researchilla syys-lokakuussa teettämästä kansalaiskyselystä, johon vastasi yli 3 000 suomalaista. Kolmannes (33 %) vastaajista oli valmis maksamaan enemmän veroja.

Lue myös: Selvitys: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti verojenmaksuun

Kyselyn perusteella vastauksissa ei ole suuria eroja esimerkiksi sukupuolen, iän tai tulotason perusteella. Puoluekanta vaikuttaa kuitenkin vastaajien näkemykseen verotuksesta.

─ Vasemmistoliiton, vihreiden, SDP:n, keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajista useampi kannatti kuin vastusti verojen korottamista, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

STTK kysyi myös, mitä tulisi tehdä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseksi tulevaisuudessa. Yli puolet vastaajista (54 %) toivoi säästötoimenpiteiden kohdentamista muualle kuin sote-alalle. Lähes puolet (47 %) vastaajista toivoi seuraavan hallituksen ottavan sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi painopisteekseen.

─ Kyselystä välittyi vahva viesti, että laadukkaista sotepalveluista halutaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa, Palola painottaa.

Lue myös: Vihreiden Atte Harjanne lyttää Kokoomuksen ja Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetit

STTK:n ratkaisu olisi pitää kokonaisveroaste vuoden 2021 tasolla. STTK:n esittämien tavoitteiden mukaan tämä auttaisi kestävyysvajeen kuromisessa umpeen.

─ Veropohjan rapautumista on ehkäistävä kehittämällä ohjausvaikutteisten verojen tilalle muita veroja tai nostamalla olemassa olevia veroja. Tämä ei saa kokonaisuudessaan kiristää verotusta, pääekonomisti Patrizio Lainà sanoo.

Lainàn mukaan veronkevennyksiin ei ole varaa. STTK esittääkin palkkaverotuksessa progression lievää lisäämistä ylimpien tulojen osalta. Verotuksella voidaan myös kannustaa tiettyjä ryhmiä kohdennetusti.

Lähde: STTK:n tiedote

Päätoimittaja