Voiko Ukrainasta tulla EU:n jäsen? Näin jäsenyysprosessi etenisi

Voiko Ukrainasta tulla EU:n jäsen? Näin jäsenyysprosessi etenisi
Ukrainan EU-jäsenyys ei ole täyttä utopiaa. Kuva: Max Kukurudziak

Ukraina on viime vuosina ilmaissut selkeän kiinnostuksen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi, mikä johtuu puhtaasti Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta.

Normaalisti jäsenyysprosessi kestäisi vuosikymmenen ajan, kuten esimerkiksi länsi-Balkanin maiden kohdalla on huomattu.

Lue myös: EU laajentaa Venäjän pakotteita sodan jatkumisen takia

Onko Ukrainan EU-jäsenyys realistinen lähiaikoina?

Ukrainan mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin lähiaikoina on monimutkainen kysymys, joka vaatii huolellista harkintaa ottaen huomioon maan nykytilanteen.

Ukraina on käynyt Venäjän kanssa sotaa, mikä asettaa merkittävän haasteen maan mahdolliselle EU-jäsenyydelle. EU edellyttää jäsenyydeltä tiettyjä turvallisuusstandardeja, ja konfliktin jatkuminen voi vaikuttaa maan kykyyn täyttää nämä vaatimukset.

Toinen merkittävä seikka on korruptio ja demokratiavaje Ukrainassa. EU asettaa korruption vastaiset kriteerit ja demokratian periaatteiden noudattamisen jäsenyyden ehdoksi. Ukrainan on siten tehtävä konkreettisia toimia näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Jäsenyysprosessissa korostetaan myös merkittäviä uudistuksia, erityisesti oikeusvaltion periaatteiden ja taloudellisten rakenteiden osalta. Ukrainan on osoitettava edistystä näissä uudistuksissa ollakseen valmis EU-jäsenyyteen.

Kansalaisten tuki on myös keskeinen tekijä. EU-jäsenyyden on oltava laajasti väestön tukema, ja siksi Ukrainassa on tärkeää varmistaa, että kansalaiset ymmärtävät ja hyväksyvät jäsenyyteen liittyvät sitoumukset ja hyödyt. Tällä hetkellä toki kansan mielipide on vahvasti EU-myönteinen.

Geopoliittiset näkökohdat, kuten Venäjän suhtautuminen ja EU:n laajentumisen poliittinen ilmapiiri, voivat vaikuttaa jäsenyysprosessiin. Kansainväliset paineet ja vastavoimat ovat osa tätä monimutkaista kokonaisuutta. Venäjä vastustaa Ukrainan liittoutumista lännen kanssa ja tekee toimia, joiden kautta liittoutuminen ei ole ainakaan helppoa.

Vaikka teoreettinen mahdollisuus Ukrainan EU-jäsenyydelle on olemassa, nykytilanteessa liittymisen toteutuminen vaatii huomattavia ponnisteluja ja aikaa. Turvallisuus-, korruptio- ja demokratiakysymykset ovat keskeisiä haasteita, jotka on ratkaistava ennen jäsenyysprosessin etenemistä. Ukrainan ja EU:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä, ja prosessin edistyminen vaatii selkeää sitoutumista uudistuksiin ja vakauden saavuttamiseen. Lähiaikoina tapahtuva liittyminen voi olla realistista vasta, kun nämä haasteet on kunnolla käsitelty.

Näin EU-jäsenyys yleensä etenee

 1. Hakemusvaihe:
  Jäsenyysprosessi alkaa, kun maa jättää virallisen hakemuksen EU-jäsenyydestä. Hakemuksessa tulee esittää yksityiskohtainen selvitys siitä, miten maa täyttää EU:n jäsenyydelle asetetut kriteerit, kuten oikeusvaltion periaatteet, taloudellinen kestävyys ja kyky noudattaa EU-lainsäädäntöä.
 2. Ehdokasmaa-vaihe:
  Mikäli hakemus hyväksytään, maa siirtyy ehdokasmaan asemaan. Tänä aikana ehdokasmaan odotetaan toteuttavan tarvittavat uudistukset ja mukautukset EU-standardien mukaisesti. Komissio seuraa edistymistä säännöllisillä arvioinneilla.
 3. Neuvottelu- ja sovitteluvaihe:
  Neuvotteluvaiheessa käydään läpi eri politiikan alueita, ja ehdokasmaa neuvottelee yksityiskohtaisesti jäsenyyteen liittyvistä sitoumuksistaan. Samalla sovitaan mahdollisista poikkeuksista ja siirtymäkausista.
 4. Liittymissopimuksen allekirjoitus:
  Kun kaikki neuvottelut on saatu päätökseen ja ehdokasmaa täyttää kaikki vaatimukset, allekirjoitetaan liittymissopimus, joka määrittelee jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.
 5. Ratifiointi:
  Liittymissopimus on saatava kaikkien EU-jäsenmaiden hyväksyttäväksi kansallisissa parlamenteissaan tai tarvittaessa kansanäänestyksellä.

EU-jäsenyysprosessin aikataulu vaihtelee maittain ja riippuu niiden valmiudesta täyttää jäsenyydelle asetetut kriteerit. Yleisesti ottaen prosessi kestää useita vuosia, ja siihen voi liittyä monia vaiheita, kuten uudistuksia, neuvotteluja ja arviointeja.

Normaalisti ehdokasmaiden on varauduttava siihen, että jäsenyysprosessi voi viedä noin 5–10 vuotta. Tämä aikataulu sisältää hakemusvaiheen, ehdokasmaa-vaiheen, neuvottelu- ja sovitteluvaiheen sekä lopulta ratifiointivaiheen.

Päätoimittaja