Aikuissosiaalityön vaikuttava toteuttaminen vaatii lisäresursseja ja panostamista oikea-aikaiseen tukemiseen

Jyväskylän yliopiston julkaiseman tutkimuksen perusteella suurimmat esteet aikuissosiaalityön toiminnassa ovat liian suuret asiakasmäärät, työn kuormittavuus, työntekijäpula ja resurssien puute. Tutkimuksessa löydettiin myös ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Jyväskylän yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa etsittiin vaikuttavia menetelmiä uusien hyvinvointialueiden aikuissosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa etsitään ratkaisuja esimerkiksi toimeentulon, asumisen, työllisyyden, osallisuuden, yksinäisyyden, maahanmuuton, mielenterveyden sekä riippuvuuksien kysymyksiin.

Tutkimuksen tuloksina on julkaistu konkreettiset mallinnukset neljään aikuissosiaalityön menetelmälliseen tarpeeseen. Niitä ovat voimavaralähtöinen asiakastyö, taloussosiaalityö, yhteisölliset ja luontolähtöiset menetelmät sekä maahanmuuttajapalveluiden verkostotyö.

Lue myös: Kriisit osuvat koviten köyhimpiin

Viheliäs kierre estää vaikuttavan aikuissosiaalityön toteuttamisen

Aikuissosiaalityö, kahden ihmisen välinen yhteistyö, sidosryhmät
Resurssien puute on suurin syy aikuissosiaalityön ongelmiin. Kuvituskuva/Unsplash

Tutkimus tuotti tietoa siitä, mikä estää ja mikä edistää aikuisten sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta hyvinvointialueilla. Tutkituilla alueilla tunnistettiin merkkejä aikuissosiaalityön viheliäisestä kierteestä.

Viheliäisessä kierteessä asiakasmäärät ovat liian suuria, työntekijöistä on pulaa ja vaihtuvuus on suurta, asiakkaiden tilanteeseen ei ehditä paneutua riittävästi ja työn luonne on turhauttavaa, koska siinä joudutaan keskittymään enemmän “tulipalojen sammuttamiseen”, ei niinkää vaikuttavaan varhaisen vaiheen tukeen.

Tutkimuksessa saatiin myös odottamaton tulos, kun yhdessä kuntayhtymässä pystyttiin tekemään asioita vaikuttavasti. Kun työyhteisöä analysoitiin tarkemmin ja myös muiden alueiden myönteisiä pyrkimyksiä, tutkimus pystyi määrittelemään aikuissosiaalityön hyvän kehän edellytykset. Siinä toisiaan ruokkivat sosiaalityön hyvä maine paikkakunnalla, kannustava tiimihenki, mahdollisuus tehdä ’oikeaa sosiaalityötä’, työntekijöiden pysyvyys, työssä koettu onnistuminen ja asiakkaiden hyvät palvelukokemukset.

Lue myös: Kela: Energiakriisi ajoi yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen

Tutkimuksessa annettiin samalla suositus toteutettavaan politiikkaan. Politiikkasuosituksissa nouseekin esiin mahdollistava johtajuus, asiakkaan oikeus paneutuvaan ammatilliseen tukeen, työajan varaaminen myös yhteisölliselle työlle, kokemusasiantuntijuuden arvostus sekä työntekijöiden ja päättäjien säännölliset tapaamiset. Asiakkaiden kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen tukeminen vaikuttavilla menetelmillä on kustannustehokkaampaa kuin asiakasjonojen pikakäsittely.

Aikuissosiaalityön vaikuttavien menetelmien tutkimus toteutettiin yhdessä viiden keskisuomalaisen ja keskipohjalaisen kunnan tai kuntayhtymän aikuissosiaalityön kanssa. Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus uusilla hyvinvointialueilla (AIKUMETOD) -tutkimusta koordinoi Jyväskylän yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tutkimus sai ensimmäisten joukossa rahoituksen vuosille 2020 – 2022 uudesta Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimasta sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkimuksen valtion rahoitusohjelmasta.

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Päätoimittaja