Eläkeliitto huolissaan eläkkeiden verotuksen kiristämisestä

Eläkeliitto huolissaan eläkkeiden verotuksen kiristämisestä

Eläkeliitto on ilmaissut huolensa eduskunnalle jätetystä toimenpidealoitteesta, jossa esitetään eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Liitto korostaa, että monet eläkeläiset kamppailevat jo nyt taloudellisten vaikeuksien kanssa, sillä heidän eläkkeensä ei riitä kattamaan elinkustannuksia.

Vihreiden Atte Harjanne ehdotti eläkkeiden verotuksen korottamista. Tämä sai tyrmistyneen vastaanoton monelta muultakin taholta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt olla tukematta eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Eläkeliitto pitää tätä oikeana päätöksenä, sillä eläkkeiden indeksitarkistuksen nostaminen ei ole riittävä peruste verotuksen kiristämiselle. Monien eläkeläisten bruttoeläke jää alle 1250 euroon kuukaudessa, kun mediaanieläke on 1614 euroa kuukaudessa. Mahdolliset veronkorotukset voisivat syöstä yhä useamman eläkeläisen taloudelliseen ahdinkoon, varoittaa Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

Eläkeliitto muistuttaa, että työeläkeindeksi ei ole aiemmin aiheuttanut huolta, vaikka sen olisi pitänyt. Palkat ovat nimittäin nousseet huomattavasti nopeammin kuin eläkkeet pitkällä aikavälillä. Vuosina 1995–2022 työeläkeindeksi nousi noin 57 prosenttia, kun taas ansiotasoindeksi nousi lähes 115 prosenttia. Palkat ovat siis reaalisesti kasvaneet 38 prosenttia, kun taas eläkkeet ovat kasvaneet vain yhden prosentin verran.

Eläkeliiton mukaan indeksit nostavat eläkettä takautuvasti ja sitä enemmän, mitä suurempi henkilön eläke on. Suuri osa eläkeläisistä joutuu tulemaan toimeen niukalla eläkkeellä useiden vuosien ajan. Vaikka heillä olisi halua tehdä töitä, korkea ikä asettaa esteitä työllistymiselle Suomessa, Vuorisalo muistuttaa.

Eläkkeiden verotus on tiukempaa palkkatuloon verrattuna niissä tuloluokissa, joissa suurin osa suomalaisten eläkkeistä sijaitsee. On tärkeää ymmärtää, että eläkeläiset eivät ole varakkaita, vaikka osa heistä onkin säästänyt varallisuutta vuosien varrella. Monien eläkeläisten varallisuus on kiinni omassa kodissaan. Eläkeliitto muistuttaa myös, että eläkeläisten omaisuus ei katoa kansantaloudesta, vaan se siirtyy kulutukseen tai perintönä seuraavalle sukupolvelle testamentin tai perintökaaren mukaisesti.

Lue myös: Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus

Päätoimittaja