Italiassa poliitikot käyttävät paljon jalkapallotermejä, kerrotaan Mira Södermanin väitöskirjassa

Italiassa poliitikot käyttävät paljon jalkapallotermejä, kerrotaan Mira Södermanin väitöskirjassa
Mira Södermanin väitöskirjassa tarkastellaan jalkapallotermien käyttöä Italian politiikassa. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Italiassa poliitikot käyttävät laajasti jalkapallon puhetapoja politiikassa. Näin väitetään Mira Södermanin tuoreessa Jyväskylän yliopiston julkaisemassa väitöstutkimuksessa.

Jalkapallon käsitteet, sanastot, kielikuvat ja puhetavat ovat Italiassa oleellinen osa poliittista retoriikkaa, sillä poliitikot hyödyntävät niitä oman analyysinsä ja tulkintansa välineinä politiikassa. Etenkin johtavien poliitikkojen odotetaan osoittavan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta peliin.

YTM Mira Söderman tutki väitöskirjassaan jalkapallon käytön kieltä Italian entisen pääministerin Matteo Renzin puheissa. Tutkimus osoittaa, että jalkapallo tarjoaa poliitikoille monipuolisia kielellisiä mahdollisuuksia politiikan kamppailujen tulkintaan.

Lue myös: Näkökulma: Qatarin kisat ovat surullinen osoitus jalkapallon poliittisuudesta

Jalkapallosanasto osana politiikan tekemistä ja muutosta

Renzi käytti jalkapallosta lainattua sanastoa tavoitellessaan muutosta oman puolueensa sisällä ja laajemmin Italian politiikassa. Intohimoisena jalkapallon seuraajana ja entisenä jalkapallotuomarina hän tuntee pelin ja hallitsee sen terminologian hyvin.

Jalkapallo tarjoaa monipuolisia kielellisiä mahdollisuuksia poliittisten asetelmien, kamppailujen, taktiikkojen ja tyylien tulkintaan. Renzi käytti pelin taktista terminologiaa poliittisessa puheessaan, kun hän esimerkiksi haastoi oman puolueensa valtaapitävät moittimalla heitä catenacciosta, jolla viitataan italialaiseen siilipuolustustaktiikkaan.

Väitöskirjassa analysoitiin myös pelipuheen rajoituksia ja mahdollisuuksia politiikassa sekä sen merkitystä Renzille poliitikkona. Renzin jalkapallokieli kertoo, että hän tulkitsee politiikkaa pelinä.

Jalkapallolla on oma rikas sanastonsa, jota peliä tuntevat poliitikot voivat hyödyntää politiikassa. Södermanin väitöskirjatutkimus pureutui Renziin, joka on hyödyntänyt jalkapallon käsitteistöä monipuolisesti ja vivahteikkaasti poliittisessa retoriikassaan. Tutkimuksessa tarkastellaan Renzin jalkapallopuhetta reilun kymmenen vuoden ajanjaksolla, jonka aikana hän nousi Firenzen pormestarista Italian pääministeriksi.

Mira Södermanin tutkimujsen pääset lukemaan ilmaiseksi täältä.

Päätoimittaja