STTK vastustaa henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista

STTK vastustaa henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista
STTK vastustaa röiukkojen irtisanomisen helpottamista.

STTK vastustaa voimakkaasti hallituksen suunnitelmia helpottaa työntekijän henkilöperusteista irtisanomista. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on osa laajempaa tavoitetta työllistämisen esteiden purkamisesta, mutta STTK:n mukaan työsuhdeturvan heikentäminen ei ole oikea tapa parantaa työllistymisedellytyksiä.

Työsuhdeturva on suunniteltu suojelemaan työntekijää perusteettomalta työsopimuksen päättämiseltä. Siihen kuuluu useita osatekijöitä, kuten hyväksyttävät irtisanomisperusteet, lakisääteinen korvaus laittomasti irtisanotulle, irtisanomisajan pituus ja menettelytavat, joita on noudatettava työsuhdetta päätettäessä.

STTK:n johtaja Minna Ahtiainen korostaa, että henkilöperusteisen irtisanomissuojan taso ei ole tällä hetkellä Suomessa erityisen korkea.

“Työntekijän turvaa ei pidä heikentää entisestään, vaan työllistämisen edellytyksiä tulisi parantaa muilla keinoin”, Ahtiainen toteaa.

Lue myös: Kokoomuksen Valtonen kritisoi SDP:n velanottoa

Suomi on keskikastissa työsuhdeturvan osalta

OECD:n tekemä vertailu osoittaa, että Suomi sijoittuu henkilöperusteisen työsuhdeturvan osalta keskikastiin Euroopan maiden joukossa. Esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Alankomaissa työntekijöillä on Suomea tiukempi irtisanomissuoja.

Ahtiainen huomauttaa, että työlainsäädäntöä kehitettäessä on otettava huomioon myös laajemmat vaikutukset työntekijöiden asemaan. Irtisanomissuojan heikentäminen lisää työntekijöiden taloudellista epävarmuutta, mikä voi vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi syntyvyyteen.

Kansainväliset sopimukset asettavat rajoituksia kansalliselle sääntelylle. Suomen nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijän sairaus, työtaistelutoimenpiteisiin osallistuminen, poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet sekä oikeussuojakeinojen käyttäminen ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita.

STTK:n toimeksiannosta toteutetun kansalaiskyselyn mukaan yli puolet suomalaisista vastustaa henkilöperusteisen työsuhdeturvan heikentämistä. Erityisen kielteisesti asiaan suhtautuvat 51-65-vuotiaat, joista 66 prosenttia vastustaa esitystä.

Lue myösOrpon hallituksen leikkaukset – katso pitkä leikkauslista

STTK:n johtaja Ahtiainen tiivistää, että kaavaillulle heikennykselle henkilöperusteiseen irtisanomissuojaan ei näytä olevan kansalaisten tukea. STTK jatkaa työntekijöiden edunvalvontaa ja vastustaa työsuhdeturvan heikentämistä voimakkaasti.

Lähde: STTK:n tiedote

Päätoimittaja