Suomalaiset arvioivat voimavaransa huonoiksi

Suomalaiset arvioivat voimavaransa huonoiksi
Suomalaiset arvioivat voimavaransa huonoiksi. Kuvituskuva.

Sadat tuhannet suomalaiset arvioivat voimavaransa huonoiksi, selviää E2-tutkimuksen katsauksesta. 

Noin 70 prosenttia suomalaisista arvioi voimavaransa hyviksi siinä, mitä he päivittäin pääasiassa tekevät. Kuitenkin reilu 800 000 suomalaista, eli noin 19 prosenttia, arvioi henkilökohtaiset voimavaransa pikemminkin heikoiksi kuin hyviksi. Tämä on huolestuttavaa kehitystä vanhenevassa Suomessa, korostaa asiantuntija Ville Pitkänen.

Tutkimuksen mukaan hyvin toimeentulevat luonnehtivat omia voimavarojaan selvästi myönteisemmin kuin heikosti toimeentulevat. Tämä viittaa siihen, että sosioekonominen tilanne vaikuttaa voimavarojen arviointiin. Kun sadat tuhannet ihmiset kokevat voimavaransa heikoiksi ja potentiaalia jää käyttämättä, kyse on isosta yhteiskunnallisesta ja inhimillisestä kysymyksestä.

Lue myös: Väitös: Naisten aliedustus tekniikan alalla Suomessa johtuu miehisestä rakenteesta

Elinkustannusten nousu ja hyvinvoinnin rapautuminen huolestuttavat

Suomalaisten huolilistan kärjessä ovat elinkustannusten nousu, terveydenhuollon tilanne, vanhustenhoito, mielenterveysongelmat sekä nuorten jaksaminen ja hyvinvointi. Myös arjen turvallisuus ja Venäjän sotilaallinen uhka huolettavat suomalaisia. Erityisesti pienituloisia huolestuttaa eriarvoistuminen, kun taas ilmastonmuutos huolestuttaa kaikkia ikäryhmiä.

Johtaja Karina Jutila E2 Tutkimuksesta muistuttaa, että enemmistö suomalaisista on huolissaan hyvinvoinnin rapautumisesta, terveydenhuollosta ja vanhuspalveluista. On tärkeää ennakoida, miten ihmiset reagoivat, jos palvelut kriisiytyvät entisestään eivätkä uudet toimintatavat ratkaise ongelmia. Jo valmiiksi paineisessa tilanteessa kaikilla ei välttämättä ole kärsivällisyyttä muutosten kohtaamiseen.

Lue myös:

Suomalaisilla on luottamusta yhteiskuntaan ja johtajankaipuuta

Tutkimuksen mukaan selkeä enemmistö, 70 prosenttia, suomalaisista luottaa suomalaisen yhteiskunnan kykyyn ratkoa ongelmia.

Luottamus on keskimääräistä yleisempää vanhemmissa ikäryhmissä ja niiden joukossa, joilla on vahva sosioekonominen asema. Vaikka luottamusta yhteiskuntaan on, suomalaiset kaipaavat vahvaa poliittista johtajaa. Ylivoimainen enemmistö, 79 prosenttia, suomalaisista kaipaa johtajuutta.

Suomalaiset arvioivat voimavaransa huonoiksi. Miten kuvailisit omaa tilannettasi? Kommentoi alle! 

Päätoimittaja