Väitös: Naisten aliedustus tekniikan alalla Suomessa johtuu miehisestä rakenteesta

Väitös: Naisten aliedustus tekniikan alalla Suomessa johtuu miehisestä rakenteesta
Naisten aliedustus tekniikan alalla ei johdu naisten omasta halusta. Kuvituskuva.

Naisten aliedustus tekniikan alalla Suomessa johtuu miehisestä rakenteesta eikä naisten vähäisestä kiinnostuksesta alaa kohtaan, kertoo tekniikan alan sukupuolten välisiä eroja tutkinut Susanna Bairoh.

Bairoh’n väitöskirja The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers tutkii sukupuolten välisiä eroja tekniikan alalla ja syitä niiden ylläpitämiseen.

Bairoh’n mukaan tekniikan ala on rakennettu miehisesti, mikä ilmenee maskuliinisuuden ja stereotypioiden vahvistamisena miehisten uramahdollisuuksien kautta. Tämä puolestaan heikentää naisten uskoa omaan osaamiseensa ja vähentää kiinnostusta alaa kohtaan.

Bairoh huomauttaa myös, että miehillä ja naisilla on hyvin erilaiset odotukset ja kokemukset alalla.

Lue myös: Italiassa poliitikot käyttävät paljon jalkapallotermejä, kerrotaan Mira Södermanin väitöskirjassa

Naisten aliedustus tekniikan alalla ei johdu naisten vähäisestä kiinnostuksesta

Naisten aliedustus tekniikan alalla Suomessa johtuu miehisestä rakenteesta eikä naisten vähäisestä kiinnostuksesta alaa kohtaan, kertoo tekniikan alan sukupuolten välisiä eroja tutkinut Susanna Bairoh. Bairoh’n väitöskirja The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers tutkii sukupuolten välisiä eroja tekniikan alalla ja syitä niiden ylläpitämiseen.

Bairoh’n mukaan tekniikan ala on rakennettu miehisesti, mikä ilmenee maskuliinisuuden ja stereotypioiden vahvistamisena miehisten uramahdollisuuksien kautta. Tämä puolestaan heikentää naisten uskoa omaan osaamiseensa ja vähentää kiinnostusta alaa kohtaan. Bairoh huomauttaa myös, että miehillä ja naisilla on hyvin erilaiset odotukset ja kokemukset alalla.

“Naisten uraputki on huomattavasti vähemmän houkutteleva: se on ruosteinen ja täynnä erilaisia umpikujia”, Bairoh kertoo.

Tutkijan mukaan valtavirran tutkimuskirjallisuus ei käsittele riittävästi tekniikan alan maskuliinisuutta ja sen merkitystä sukupuolten välisiin eroihin. Bairoh’n mielestä tilannetta ei myöskään korjata vaatimalla naisten kiinnostusta tekniikkaan, vaan muutos pitää aloittaa tunnustamalla rakenteelliset ongelmat.

“Kyse ei ole miesten ja naisten välisistä synnynnäisistä eroista vaan rakennetusta maskuliinisesta kulttuurista, joka pohjautuu käsitykseen siitä, että miehet ja tekniikka liittyvät yhteen, naiset ja tekniikka eivät”, Bairoh sanoo.

Lue myös: Suomi on Euroopan neljänneksi tasa-arvoisin maa

Bairoh korostaa, että muutoksen tekeminen edellyttää tosiasioiden tunnustamista ja rakenteiden uudistamista.

Bairoh’n väitöstilaisuus pidetään perjantaina 12. toukokuuta.

Lähde: Hanken

Päätoimittaja